Manman Speranza ak mirak ki rive vre devan tout moun

Anpil konnen Manman Hope paske yo te mistik la ki te kreye Tanp Lanmou Mizèrikòd la nan Collevalenza, nan Ombri, yo te rele tou ti Lourdes Italyen an pou pisin yo te jwenn andedan, ki te di yo gen yon pouvwa thaumaturgical, kote fidèl yo ka plonje tèt yo epi mande yon Grace bay la. Vyèj pou lavi yo.

Mistik

Lavi Manman Speranza ak konstriksyon Tanp lan te kòmanse avèk li kree pou kont li 12 zan, lè li wè Sent Teresa nan Timoun Jezi a ki te envite l venere ak gaye Lanmou Jezi Mizèrikòd nan tout mond lan.Apati moman sa a, mistik la te wè chemen li t ap gen pou l pran, ki te mennen l fonde nan 1930 Sèvant Lanmou Mizèrikòd yo epi yo dwe rele Manman Speranza nan Jezi.

Lavi Manman Speranza te karakterize pa anpil evènman mirak, tankou youn nan ki li jere yo nouri senksan moun ak anpil manje ki disponib, pandan ki temwen te deklare ke yo wè po sa yo pa janm vide menmsi yo te toujou sèvi manje. Men, gen tou yon prodigy absoliman ekstraòdinè ki pwofondman make lavi l ', e ke kèk konnen sou.

Men, gen yon lòt bèl bagay mistik ki te kite tout moun nan enkredilite. Mirak sa a konsène a Tanp Collevalenza, Jezi li menm te kòmande konstriksyon an dirèkteman bay Beni Manman Speranza a.

kripte

Manman Speranza ak mirak lajan an

Travay la bezwen Anpil lajan, ki Manman Speranza, ki te totalman pòv ak nan sèvis Bondye, pa t 'genyen. Li te konte konplètman sou la Pwovidans Senyè a, fè tèt li yon enstriman nan men l ', men li kontinye jwenn tèt li fè fas ak depans ak pwoblèm ke li pa t 'konnen ki jan yo fè fas ak. Yon jou, jeran Tanp lan mande l pou lajan ki nesesè pou li peye anplwaye yo, men mè a pa t 'gen yo e konsa li tounen vin jwenn la Papa nou ki nan Syèl la envoke èd li.

Ak isit la mirak la te rive. Menm lè a, soti anwo yo te kòmanse lage anpil lajan, divize an plizyè pakè, nan je anpil temwen. Se te yon mirak reyèl ki te etone Manman Speranza, ki moun ki di Seyè a mèsi, ranmase tout lajan an nan tabliye li. Li imedyatman kouri rele kontremèt travayè yo pou montre l sa ki te pase e li kite m sezi. Yo te pase tout nwit lan pou yo konte lajan sa a ansanm epi yo te dekouvri ke kantite lajan an te koresponn egzakteman ak kantite lajan ki te pre-etabli pou la. peman pou travay la.

Mirak sa a montre yon lòt fwa ankò pou Manman Speranza, tout bagay te posib grasa konfyans total li nan Granmèt la ak nanbay pwovidans li. Pwodiji sa a se jis youn nan anpil moun ki te make lavi mistik ekstraòdinè sa a, ki pral kontinye rete yon egzanp lafwa ak espwa pou tout moun ki renmen l.