Mari Asansyon nan Kè Sakre a: yon lavi dedye a Bondye

Lavi ekstraòdinè nan Mari Asansyon nan Kè Sakre a, ki fèt Florentina Nicol y Goni, se yon egzanp detèminasyon ak devouman nan lafwa. Li te fèt nan 1868 nan Tafalla, Espay, Maria Ascensione te pèdi manman l 'nan jis kat ane fin vye granmoun. Leve pa papa l, li byento jwenn tèt li gen pou fè fas ak responsablite domestik.

Madonna

Mari Asansyon nan Kè Sakre a, beatifye pou kontribisyon li nan Legliz la

Lavi li te pran yon vire enpòtan lè, a laj de dizan, yo te voye nan yon kouvan klostre pou resevwa yonedikasyon relijye. Isit la, vokasyon relijye li te kòmanse fleri e byento li te eksprime dezi a pou l vin yon mè.

Malgre premye opozisyon papa l, Maria Asansion te rive antre nan yon kouvan dominiken an 1884, pran non relijye Mari Asansyon nan Kè Sakre a. Isit la, li te anseye pandan plizyè ane e li te vin tounen yon figi respekte nan kominote relijye a.

kè sakre

Sepandan, an 1913, lavi Mary Asansyon te pran yon lòt vire lè a Gouvènman Panyòl te pibliye lwa anti-klerikal ki te mennen nan fèmen kouvan li a. Malgre difikilte yo, Maria ak lòt mè te deside dedye tèt yo nan misyon an nan Perou, gide pa evèk la. Ramón Zubleta.

Rive nan Perou an 1913, mè yo te kòmanse yon nouvo lavi nan Amazon forè plivye, fonde lekòl ak pran swen malad yo. Malgre defi ak advèsite, Maria Asansyon te kenbe lafwa li ak detèminasyon l pou l sèvi lòt moun.

Angajman li ak devouman li nan misyon an te rekonèt lè, ansanm ak lòt mè, li te fonde la Sè Dominiken Misyonè Rosary a. Kongregasyon sa a te gaye byen vit atravè mond lan, e li te sèvi kominote nan 21 nasyon.

Lavi fanm ekstraòdinè sa a se yon egzanp kouraj, altruism ak lafwa san kondisyon. Li beatifikasyon an 2005 se te yon rekonesans nan kontribisyon ekstraòdinè li a Legliz ak sosyete a. Jodi a, eritaj li a ap viv atravè Sè Misyonè Dominikèn nan Rosary a, ki kontinye sèvi moun ki nan bezwen atravè mond lan.