Meditasyon jodi a: kòlè apa pou Bondye a

kòlè Bondye a apa pou Bondye: li te fè yon fwèt ak kòd epi li te mete yo tout soti nan zòn nan tanp lan, ak mouton yo ak bèf, li ranvèse pyès monnen yo nan chanje lajan yo, li ranvèse tab yo, ak moun ki vann pijon yo li te di : di isit la, epi sispann fè kay papa m 'yon mache. "Jan 2: 15-16

Jezi te fè yon bèl sèn. Li enplike dirèkteman moun ki te vire tanp lan nan yon mache. Moun ki te vann bèt sakrifis yo te fè sa pou yo pwofite de pratik sakre lafwa jwif yo. Yo pa t la pou sèvi volonte Bondye; pito, yo te la pou sèvi tèt yo. Epi sa te pwodwi kòlè sen Senyè nou an.

Sa ki enpòtan, kòlè Jezi pa t 'rezilta nan pèdi tanperaman l' yo. Li pa t 'rezilta nan emosyon li soti nan kontwòl vide nan kòlè ekstrèm. Non, Jezi te nan kontwòl konplè sou tèt li ak egzèse kòlè li kòm yon rezilta nan yon pasyon pwisan nan renmen. Nan ka sa a, li te renmen pafè l 'manifeste tèt li nan pasyon a nan kòlè.

Meditasyon jodi a

Kòlè li se nòmalman konprann kòm peche, epi li se peche lè li se rezilta nan pèt nan kontwòl. Men, li enpòtan sonje ke pasyon an nan kòlè, nan tèt li, se pa peche. Yon pasyon se yon kondwi pwisan ki manifeste poukont li nan divès fason. Kesyon kle pou mande se "Ki sa ki kondwi pasyon sa a?"

kòlè Bondye a apa pou Bondye: lapriyè

Nan ka Jezi, li te rayi peche ak lanmou pou pechè a ki pouse l 'nan kòlè sa a apa pou Bondye. Lè li ranvèse tab yo e li te pouse moun yo soti nan tanp lan avèk yon fwèt, Jezi te fè konnen li renmen Papa l, kay kote yo te ye a, e li te renmen moun ase pou repwoche pasyon peche yo t ap fè a. Objektif final aksyon li te konvèsyon yo.

Jezi rayi peche a nan lavi ou ak menm pasyon an pafè. Pafwa nou bezwen yon rale zòrèy sen pou jwenn nou sou bon chemen an. Ou pa bezwen pè kite Seyè a ofri ou fòm sa a nan repwòch Karèm sa a.

Reflechi jodi a sou pati nan lavi ou ke Jezi vle pirifye. Pèmèt li pale avèk ou dirèkteman epi byen fèm pou ke li demenaje ale rete nan tounen vin jwenn Bondye. Senyè a renmen ou ak lanmou pafè e li vle pou tout peche nan lavi ou lave.

Seyè, mwen konnen mwen se yon pechè ki bezwen pitye ou epi pafwa bezwen kòlè apa pou ou. Ede m avèk imilite resevwa repwòch lanmou ou epi pèmèt ou jete tout peche nan lavi mwen. Gen pitye pou mwen, chè Seyè. Tanpri, gen pitye. Jezi, mwen mete konfyans ou nan ou.