Meditasyon jodi a: pa kenbe anyen

Koute byen, nou menm pèp Izrayèl! Seyè a, Bondye nou an, se li menm sèl! Ou pral renmen Seyè a, Bondye ou a ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout lide ou ak tout fòs ou ". Mak 12: 29-30

Poukisa ou ta chwazi yon bagay mwens ke renmen Seyè a, Bondye ou a ak tout kè ou, ak tout nanm ou, ak tout lide ou ak tout fòs ou? Poukisa ou ta chwazi anyen mwens? Natirèlman, nou chwazi anpil lòt bagay pou nou renmen nan lavi, menm si Jezi klè ak kòmandman sa a.

Verite a se ke sèl fason pou renmen lòt moun, epi tou pou renmen tèt nou, se chwazi renmen Bondye ak tout sa nou ye. Bondye dwe youn ak sèl sant lanmou nou. Men, sa ki etonan se ke plis la nou fè li, plis la nou reyalize ke renmen an nou genyen nan lavi nou se ki kalite renmen ki debòde ak debòde nan twòp. Epi se renmen sa a debòde nan Bondye ki Lè sa a, vide sou lòt moun.

Nan lòt men an, si nou eseye divize renmen nou yo ak efò nou yo, lè nou bay Bondye sèlman yon pati nan kè nou, nanm nou, nan lespri nou ak fòs nou, lè sa a lanmou nou genyen pou Bondye pa ka grandi epi debòde jan nou fè a. . Nou limite kapasite nou pou nou renmen ak tonbe nan egoyis. Lanmou Bondye se yon kado vrèman etonan lè li total ak tout konsome.

Chak nan pati sa yo nan lavi nou vo reflechi ak ekzamine. Reflechi sou kè ou ak kijan ou aple pou renmen Bondye ak kè ou. Ak ki jan sa a diferan de renmen Bondye ak nanm ou? Petèt kè ou plis konsantre sou santiman ou, emosyon ou ak konpasyon. Petèt nanm ou gen plis nati espirityèl. Lide ou renmen Bondye otan ke li sond pwofondè nan verite li, ak fòs ou se pasyon ou ak kondwi ou nan lavi yo. Kèlkeswa jan ou konprann divès pati nan ke yo te ou a, kle a se ke chak pati dwe renmen Bondye konplètman.

Reflechi jodi a sou bèl kòmandman Senyè nou an

Reflechi jodi a sou bèl kòmandman Senyè nou an. Li se yon kòmandman nan renmen, epi li te ban nou pa tèlman poutèt Bondye men pou nou. Bondye vle ranpli nou nan pwen nan renmen debòde. Poukisa nou ta dwe chwazi anyen mwens?

Senyè lanmou mwen an, lanmou ou pou mwen enfini e pafè nan tout sans. Mwen priye pou aprann renmen ou ak tout fib nan ke yo te mwen, san yo pa kenbe anyen, epi apwofondi lanmou mwen pou ou chak jou. Pandan mwen ap grandi nan lanmou sa, mwen remèsye ou pou nati debòde lanmou sa a epi priye pou lanmou sa a pou Ou koule nan kè moun ki bò kote mwen yo Jezi mwen kwè nan ou.