Meditasyon jodi a: volonte pèmèt Bondye

Volonte pèmèt Bondye: Lè moun ki nan sinagòg la tande sa, yo tout te ranpli avèk kòlè. Yo leve, yo kouri dèyè l 'soti nan lavil la, yo mennen l' sou tèt ti mòn ki te sou lavil yo te bati a, yo jete l 'tèt. Men li pase nan mitan yo, li ale. Lik 4: 28-30

Youn nan premye kote Jezi te ale nan kòmanse ministè piblik li te vil li. Aprè Jezi te antre nan sinagòg la epi li te li pwofèt Ezayi, li te pwoklame ke pwofesi Ezayi a te akonpli kounye a nan pwòp moun pa li. Sa te lakòz sitwayen l yo fache sou li, yo te panse li tap madichonnen. Se konsa, yo te chokan te eseye touye Jezi imedyatman lè yo pran l 'soti nan ti mòn lavil yo kote yo te gen entansyon jete l'. Men, Lè sa a, yon bagay kaptivan rive. Jezi "pase nan mitan yo, li ale".

Meditasyon jodi a

Bondye ak volonte li

Papa a evantyèlman pèmèt sa ki mal la nan lanmò nan Pitit Gason l 'yo rive, men se sèlman nan tan li. Li pa klè nan pasaj sa a ki jan Jezi te kapab evite ke yo te touye jis nan kòmansman ministè li, men sa ki enpòtan pou konnen se ke li te kapab evite li paske li pa t 'tan li. Papa a te gen lòt bagay pou li fè pou Jezi anvan li te pèmèt li ofri lavi li lib pou delivrans mond lan.

Sa a se menm reyalite a vre pou lavi nou. Bondye pèmèt sa ki mal rive pafwa akòz kado a irevokabl nan volonte gratis. Lè moun chwazi sa ki mal, Bondye ap pèmèt yo kontinye, men toujou avèk yon avètisman. Avètisman an se ke Bondye pèmèt sa ki mal yo dwe enflije sou lòt moun sèlman lè sa ki mal ka finalman dwe itilize pou tout bèl pouvwa Bondye a ak kèk fòm byen. Epi li pèmèt sèlman nan tan Bondye a. Si nou fè sa ki mal tèt nou, chwazi peche olye ke volonte Bondye, Lè sa a, sa ki mal la nou pral fini ak pèt favè nou an. Men, lè nou fidèl a Bondye epi yon lòt mal enpoze sou nou, Bondye pèmèt li sèlman lè malè sa a ka delivre epi itilize pou glwa li.

Pi bon egzanp nan sa a se, nan kou, pasyon a ak lanmò nan Jezi.Soti nan evènman sa a te vin yon pi plis byen pase sa ki mal tèt li. Men, Bondye te pèmèt li sèlman lè lè a te apwopriye, an akò ak volonte Bondye.

Reflechi sou soufrans jodi a

Volonte pèmèt Bondye: Reflechi, jodi a, sou lefèt gloriye ke nenpòt sa ki mal oswa soufrans enjistis enflije sou ou ka fini nan tout bèl pouvwa Bondye a ak pi gran an delivre nanm. Kèlkeswa sa ou ka soufri nan lavi a, si Bondye pèmèt li, lè sa a li toujou posib ke soufrans sa a patisipe nan pouvwa redanmsyon Lakwa a. Konsidere tout soufrans ou te andire epi anbrase li lib, paske ou konnen si Bondye pèmèt li, lè sa a li siman gen yon pi gwo objektif nan tèt li. Kite soufrans sa a avèk konfyans ak konfyans ak pèmèt Bondye fè bagay gloriye atravè li.

Lapriyè: Bondye tout sajès, mwen konnen ke ou konnen tout bagay e ke tout bagay ka sèvi pou laglwa ou ak pou delivrans nanm mwen. Ede m mete konfyans ou, sitou lè mwen andire soufrans nan lavi a. Se pou mwen pa janm dezespere si yo trete yo enjisteman e se pou espwa mwen toujou nan ou menm ak nan pouvwa ou vin delivre tout bagay. Jezi mwen kwè nan ou.