Meditasyon jodi a: wotè nouvo lwa a

wotè nan nouvo lwa a: mwen pa t 'vini nan aboli, men li ka akonpli. Sa m'ap di nou la a, se vre wi: toutotan syèl la ak latè a fin pase, se pa lèt ki pi piti a, ni ti pòsyon lèt la pa pase nan lalwa a jouk tout bagay rive. Matye 5: 17–18

Ansyen Lwa a, lalwa Ansyen Testaman an, te preskri divès kalite lòd moral, osi byen ke lòd seremoni pou adore. Jezi fè li klè ke li pa aboli tout sa Bondye te anseye pa Moyiz ak pwofèt yo. Sa a se paske Nouvo Testaman an se akimilasyon a ak fini nan Ansyen Testaman an. Kidonk, pa gen anyen ansyen ki te aboli; te bati ak fini.

Prensip moral yo nan Ansyen Testaman an se te lwa ki sòti sitou nan rezon imen. Li te fè sans pa touye, vòlè, komèt adiltè, bay manti, elatriye. Li te tou fè sans ke Bondye te onore ak respekte. Dis kòmandman yo ak lòt lwa moral yo toujou aplike jodi a. Men, Jezi mennen nou pi lwen. Non sèlman li te rele nou pou apwofondi obsèvans kòmandman sa yo, men li te pwomèt kado lagras la tou pou yo te ka akonpli. Kidonk, "Piga ou touye" apwofondi nan kondisyon an nan padon konplè ak total moun ki pèsekite nou.

Li enteresan sonje ke nouvo pwofondè nan lwa moral ke Jezi bay aktyèlman ale pi lwen pase rezon imen. "Ou pa dwe touye" fè sans pou prèske tout moun, men "renmen lènmi ou yo ak lapriyè pou moun ki pèsekite ou" se yon nouvo lwa moral ki sèlman fè sans avèk èd nan favè Bondye. Men, san favè, lespri imen natirèl pou kont li pa ka vini nan nouvo kòmandman sa a.

wotè nouvo lwa a

Sa a trè itil yo konprann, paske nou souvan ale nan lavi konte sèlman sou rezon imen nou an lè li rive pran desizyon moral. E byenke rezon imen nou an ap toujou distans nou ak echèk moral ki pi evidan yo, li pou kont li pap sifi pou gide nou sou wotè pèfeksyon moral la. Favè nesesè pou gwo vokasyon sa a fè sans. Se sèlman pa favè nou ka konprann epi ranpli apèl la pou nou pran kwa nou epi swiv Kris la.

Reflechi jodi a sou apèl ou nan pèfeksyon. Si li pa fè sans ou ki jan Bondye ka atann pèfeksyon nan men ou, Lè sa a, sispann epi panse ke ou gen rezon: li pa fè sans jis pou rezon imen! Priye pou rezon imen ou a inonde ak limyè favè Bondye a pou ou ka pa sèlman konprann gwo apèl ou nan pèfeksyon, men tou pou yo ba ou favè ou bezwen pou jwenn li.

Jezi ki pi wo mwen an, ou te rele nou nan yon nouvo wotè sentete. Ou rele nou pafètman. Klere lespri mwen, chè Seyè, pou mwen ka konprann apèl sa a ki wo epi vide favè ou, pou mwen kapab anbrase devwa moral mwen nan tout limit. Jezi mwen kwè nan ou