Meditasyon nan jounen an: vre Grandè

Meditasyon nan jounen an, vre Grandè: ou vle yo dwe reyèlman gwo? Èske ou vle lavi ou reyèlman fè yon diferans nan lavi lòt moun? Fondamantalman se dezi sa a pou Grandè mete nan nou pa Seyè nou an epi yo pa janm pral ale. Menm moun ki ap viv etènèlman nan lanfè ap rete kole sou dezi natirèl sa a, ki pral lakòz yo doulè etènèl, menm jan dezi sa a pa janm ap satisfè. Epi pafwa li itil pou reflechi sou reyalite sa kòm yon motivasyon pou asire ke se pa desten nou rankontre.

“Pi gran nan nou dwe sèvitè ou. Nenpòt moun ki leve tèt li ap imilye; men nenpòt moun ki imilye tèt li pral leve ". Matye 23: 11–12

Kisa Jezi di

Nan Levanjil jodi a, Jezi ban nou youn nan kle grandè yo. "Pi gwo nan mitan nou dwe sèvitè ou." Lè ou se yon sèvitè vle di mete lòt moun devan tèt ou. Ou ogmante bezwen yo olye ke eseye fè yo rete atantif a bezwen ou yo. Lè sa a difisil a fè.

Li trè fasil nan lavi yo panse sou tèt nou an premye. Men, kle a se ke nou mete tèt nou "premye", nan yon sans, lè nou fondamantalman mete lòt moun devan nou. Sa a se paske chwazi mete lòt moun an premye se pa sèlman bon pou yo, li se tou egzakteman sa ki pi bon pou nou. Nou te fè pou renmen. Kreye pou sèvi lòt moun.

Te fè nan bi pou yo ban nou bay lòt moun san yo pa konte depans sa yo. Men, lè nou fè sa, nou pa pèdi. Okontrè, li se nan zak la nan bay tèt nou ak wè lòt la an premye ke nou reyèlman dekouvri kiyès nou ye epi yo vin sa nou te kreye pou. Nou vin renmen tèt li. Epi yon moun ki renmen se yon moun ki gran ... e yon moun ki gran se yon moun Bondye egzalte.

Meditasyon nan jounen an, vre Grandè: lapriyè

Reflechi jodi a sou gwo mistè a ak apèl imilite a. Si ou jwenn li difisil pou mete lòt moun an premye epi aji tankou sèvitè yo, fè li de tout fason. Chwazi imilye tèt ou anvan tout lòt moun. Leve enkyetid yo. Fè atansyon a bezwen yo. Koute sa yo di. Montre yo konpasyon epi ou dwe pare ak vle fè sa nan tout limit posib. Si ou fè sa, dezi pou grandè ki viv nan fon kè ou ap satisfè.

Senyè enb mwen, mèsi pou temwayaj imilite ou. Ou te chwazi mete tout moun an premye, nan pwen pou pèmèt tèt ou fè eksperyans soufrans ak lanmò ki te yon konsekans peche nou yo. Ban mwen yon kè enb, cheri Senyè, pou ou ka itilize mwen pou pataje lanmou pafè ou ak lòt moun. Jezi mwen kwè nan ou.