Meditasyon nan jounen an: konprann mistè yo nan syèl la

“Eske ou pa konprann oswa konprann ankò? Èske kè ou fè tèt di toujou? Èske ou gen je epi ou pa wè, zòrèy epi ou pa tande? ”Mak 8: 17–18 Ki jan ou ta reponn kesyon sa yo Jezi poze disip li yo si li mande ou? Li pran imilite pou admèt ke ou toujou pa konprann oswa konprann, ke kè ou fè tèt di toujou e ke ou pa ka wè ak tande tout sa Bondye te revele. Natirèlman gen divès nivo nan batay sa yo, se konsa èspere ke ou pa goumen ak yo nan yon limit grav. Men, si ou kapab avèk imilite konfese ke ou ap lite ak sa yo nan kèk degre, Lè sa a, ki imilite ak onètete pral touche ou yon anpil nan favè Bondye. Jezi te poze kesyon sa yo bay disip li yo nan pi gwo kontèks yon diskisyon sou ledven farizyen yo ak Ewòd. Li te konnen ke "ledven" lidè sa yo te tankou ledven ki pouri lòt moun. Malonètete yo, fyète, dezi pou onè ak renmen an te gen yon efè seryezman negatif sou lafwa lòt moun. Se konsa, lè li te poze kesyon sa yo pi wo a, Jezi te defye disip li yo pou yo wè ledven mechan sa a epi rejte li.

Grenn dout ak konfizyon yo tout otou nou. Jou sa yo li sanble ke prèske tout bagay mond lan eksklizyon ankouraje se yon jan kanmenm kontrè ak Wayòm Bondye a.Men, menm jan ak disip yo nan enkapasite yo wè ledven nan farizyen yo ak Ewòd, nou twò souvan echwe pou pou wè move ledven an nan sosyete nou an. Olye de sa, kite nou pèmèt anpil erè yo konfonn nou epi mennen nou sou chemen sekularite a. Yon sèl bagay sa a ta dwe anseye nou se ke jis paske yon moun gen kèk fòm otorite oswa pouvwa nan sosyete a pa vle di yo se yon lidè sensè ak apa pou Bondye. Epi pandan ke li pa janm travay nou yo jije kè yon lòt la, nou absoliman dwe gen "zòrèy tande" ak "je yo wè" erè sa yo anpil ke yo jije bon nan mond nou an. Nou dwe toujou ap eseye "konprann ak konprann" lwa Bondye yo epi sèvi ak yo kòm yon gid kont manti yo nan mond lan. Yon fason enpòtan pou asire ke nou fè li byen se asire ke kè nou pa janm kenbe verite a. Reflechi sou kesyon sa yo nan Seyè nou an jodi a epi egzamine yo espesyalman nan kontèks la pi gwo nan sosyete a kòm yon antye. Konsidere fo "ledven" mond nou an ak anpil moun nan pozisyon otorite anseye yo. Rejte erè sa yo epi re-angaje yo nan anbrase plen mistè ki nan syèl la pou verite ak verite sa yo pou kont yo vin gid chak jou ou. Priyè: Senyè gloriye mwen, mwen remèsye ou paske ou se Seyè tout verite a. Ede m vire je m ak zòrèy mwen pou verite sa chak jou pou m ka wè move ledven ki toutotou mwen an. Ban mwen bon konprann ak kado disènman an, cheri Senyè, pou mwen kapab plonje tèt mwen nan mistè lavi sen ou yo. Jezi mwen kwè nan ou.