Meditasyon nan jounen an: priye pou volonte Bondye

Meditasyon nan jounen an, priye pou volonte Bondye: klèman sa a se yon kesyon retorik nan men Jezi .. Pa gen paran ki ta bay pitit gason yo oswa pitit fi yon wòch oswa yon koulèv si yo mande pou manje. Men, sa a evidamman pwen an. Jezi kontinye di: "... konbyen plis Papa nou ki nan syèl la ap bay moun ki mande l bon bagay".

"Kilès nan ou ki ta pote yon wòch bay pitit gason l 'lè li te mande pou yon pen, oswa yon koulèv lè li te mande pou yon pwason?" Matye 7: 9–10 Lè ou priye nan lafwa pwofon, Seyè nou an ap ba ou sa ou mande pou? Sètènman pa. Jezi te di: “Mande epi y ap ba ou; chache epi wap jwenn; frape epi pòt la ap louvri pou ou. Men, deklarasyon sa a bezwen li ak anpil atansyon nan tout kontèks ansèyman Jezi a isit la. Reyalite a nan pwoblèm lan se ke lè nou sensèman mande ak konfyans nan Bondye "bon bagay", se sa ki, sa ki bon Bondye nou vle akòde nou, Li pa pral desevwa. Natirèlman, sa pa vle di ke si nou mande Jezi pou yon bagay, li pral ban nou li.

Ki sa ki "bon bagay" ke Seyè nou an pral siman ban nou? Premye a tout, li se padon pou peche nou yo. Nou kapab absoliman sèten ke si nou imilye tèt nou devan bon Bondye nou an, espesyalman nan Sentsèn Rekonsilyasyon an, n ap akòde kado padon gratis ak transfòme a.

Anplis padon peche nou yo, gen anpil lòt bagay nou bezwen nan lavi e gen anpil lòt bagay bon Bondye nou an vle ban nou. Pou egzanp, Bondye ap toujou vle ban nou fòs nou bezwen simonte tantasyon nan lavi yo. Li ap toujou vle bay pou bezwen ki pi fondamantal nou yo. Li ap toujou vle ede nou grandi nan tout vèti. Epi li definitivman vle mennen nou nan syèl la. Se bagay sa yo nou dwe priye pou espesyalman chak jou.

Meditasyon nan jounen an: Priye pou volonte Bondye

Meditasyon nan jounen an, priye pou volonte Bondye - men sa ki sou lòt bagay, tankou yon nouvo travay, plis lajan, yon kay pi bon, aksepte nan yon lekòl sèten, geri fizik, elatriye? Priyè nou yo pou bagay sa yo ak bagay ki sanble nan lavi yo ta dwe priye, men avèk yon avètisman. "Avètisman an" se ke nou priye pou volonte Bondye fèt, pa pou nou. Nou dwe rekonèt avèk imilite ke nou pa wè gwo foto lavi a epi nou pa toujou konnen kisa ki pral bay Bondye pi gwo glwa nan tout bagay. Se poutèt sa, li ka pi bon ke ou pa jwenn ke nouvo travay, oswa jwenn aksepte nan lekòl sa a, oswa menm ke maladi sa a pa fini nan gerizon. Men, nou ka asire w ke Dio ap toujou akòde nou sa li ye pi bon pou nou e kisa ki pèmèt nou bay Bondye pi gwo glwa nan lavi a. Krisifiksyon Seyè nou an se yon egzanp pafè. Li te priye pou yo wete gode sa a nan men l, “men se pa volonte m, men se pou ou fè. Sa a meditasyon pwisan nan jounen an ka sèvi tout bagay sa yo.

Reflechi jodi a sou fason ou priye. Èske ou priye avèk detachman nan rezilta a, konnen ke Seyè nou an konnen pi byen? Èske ou admèt avèk imilite ke se sèlman Bondye ki konnen sa ki reyèlman bon pou ou? Mete konfyans ou nan ka sa a epi priye avèk konfyans total ke volonte Bondye ap fèt nan tout bagay e ou ka sèten li pral reponn priyè sa a. Lapriyè pwisan bay Jezi: Chè Seyè ki gen bon konprann ak konesans enfini, ede m 'toujou mete konfyans mwen nan bonte ou epi pran swen tèt mwen. Ede m 'tounen vin jwenn ou chak jou nan bezwen mwen ak konfyans ke ou pral reponn priyè mwen dapre volonte pafè ou. Mwen mete lavi mwen nan men ou, chè Seyè. Fè avè m 'jan ou vle. Jezi mwen kwè nan ou.