Meditasyon: pitye ale tou de fason

Meditasyon, pitye ale tou de fason: Jezi te di disip li yo: “Fè mizèrikòd, menm jan Papa ou gen mizèrikòd. Sispann jije e yo pap jije ou. Sispann kondane e ou pap kondane. Padonnen epi yo pral padonnen ou. ”Lik 6: 36–37

Saint Ignatius nan Loyola, nan gid li nan yon retrè trant jou, li depanse premye semèn retrè a konsantre sou peche, jijman, lanmò ak lanfè. Nan premye fwa, sa ka sanble trè entérésan. Men, sajès apwòch sa a se ke apre yon semèn nan meditasyon sa yo, patisipan retrè yo vin nan yon pwofon realizasyon de konbyen yo bezwen pitye Bondye a ak padon.Yo wè bezwen yo pi klè epi yo ankouraje yon imilite fon nan nanm yo jan yo wè kilpabilite yo epi tounen vin jwenn Bondye pou mizèrikòd li.

Ma pitye ale tou de fason. Li se yon pati nan esans la anpil nan gen pitye ki ka resevwa sèlman si yo bay li tou. Nan pasaj Levanjil ki anwo a, Jezi ban nou yon kòmandman trè klè sou jijman, kondanasyon, mizèrikòd ak padon. Esansyèlman, si nou vle pitye ak padon, nou dwe ofri pitye ak padon. Si nou jije ak kondane, nou menm tou nou pral jije ak kondane. Mo sa yo trè klè.

Meditasyon, mizèrikòd ale tou de fason: Lapriyè Seyè a

Petèt youn nan rezon ki fè anpil moun ap lite pou jije ak kondane lòt moun se paske yo manke yon konsyans vre sou pwòp peche yo ak bezwen pou padon. Nou ap viv nan yon mond ki souvan rasyonèl peche ak minimize gravite li yo. Isit la paske ansèyman Sen Ignasi tèlman enpòtan pou nou jodi a. Nou bezwen relanse sans gravite peche nou an. Sa a pa fè tou senpleman yo kreye kilpabilite ak wont. Li fèt pou ankouraje dezi pou pitye ak padon.

Si ou ka grandi nan yon konsyans pi fon nan peche ou devan Bondye, youn nan efè yo pral ke li pral pi fasil jije ak kondane lòt moun mwens. Yon moun ki wè peche l 'gen plis chans yo dwe gen mizèrikòd ak lòt pechè. Men, yon moun ki ap lite ak ipokrizi pral siman tou ap lite yo dwe jijman ak kondane.

Reflechi sou peche ou jodi a. Pase tan ap eseye konprann ki jan move peche se epi eseye grandi nan yon mepri an sante pou li. Pandan w ap fè sa, epi pandan w ap sipliye Senyè nou an pou mizèrikòd li, priye pou ou ka ofri menm mizèrikòd ou resevwa nan men Bondye bay lòt moun tou. Depi mizèrikòd soti nan syèl la nan nanm ou, sa a tou dwe pataje. Pataje mizèrikòd Bondye a ak moun ki bò kote ou yo epi ou pral dekouvri vrè valè ak pouvwa ansèyman levanjil Senyè nou an.

Jezi ki gen plis mizèrikòd mwen, mwen remèsye ou pou mizèrikòd enfini ou. Ede m 'wè peche mwen byen klè pou mwen menm, nan vire, ka wè bezwen mwen pou mizèrikòd ou. Pandan m ap fè sa, cheri Senyè, mwen priye pou kè m ouvri pou mizèrikòd sa a pou m ka resevwa l e pataje l ak lòt moun. Fè m 'yon enstriman vre nan favè diven ou. Jezi mwen kwè nan ou.