Medjugorje: Our Lady te di nou ki jan yo dwe sove soti nan dezespwa

2 me 2012 (Mirjana)
Chè timoun, avèk lanmou matènèl mwen sipliye ou: ban m 'men ou, pèmèt mwen gide ou. Mwen menm, kòm yon manman, mwen ta renmen sove w anba dezagreman, dezespwa ak ekzil etènèl. Pitit Gason mwen an, avèk lanmò li sou kwa a, te montre konbyen li renmen ou, li sakrifye tèt li pou ou ak pou peche ou yo. Pa refize sakrifis li epi pa renouvle soufrans li ak peche ou yo. Pa fèmen pòt syèl la pou ou. Pitit mwen yo, pa gaspiye tan. Pa gen anyen ki pi enpòtan pase inite nan Pitit mwen an. M ap ede ou, paske Papa nou ki nan Syèl la voye m pou nou ka ansanm montre chemen lagras ak sali pou tout moun ki pa konnen l. Pa fè kè di. Mete konfyans mwen nan mwen epi adore Pitit mwen an. Pitit mwen yo, ou pa ka ale sou san yo pa bèje. Se pou yo nan priyè ou chak jou. Mèsi.
Gen kèk pasaj nan Bib la ki ka ede nou konprann mesaj sa a.
1,26: 31-XNUMX
Epi Bondye te di: "Ann fè moun sou imaj nou an, pou nou sanble ak, epi pou nou domine pwason ki nan lanmè a, ak zwazo k'ap vole nan syèl la, bèt yo, ak tout bèt sovaj yo ak tout reptil ki rale sou tè a". Bondye kreye moun nan imaj li; nan imaj Bondye a li te kreye l; gason ak fi te kreye yo. 28 Bondye beni yo epi li di yo: "Fè pitit pitit pitit pitit pitit pitit ou yo ak fè anpil pitit, ak anpil anpil pitit, plen tè ​​a; soumèt li ak domine pwason ki nan lanmè a ak zwazo yo nan syèl la ak tout bagay vivan ki rache sou tè a ". Bondye di l 'ankò: -Mwen ba ou tout kalite plant ki bay grenn, pyebwa ki bay fwi ak tout grenn yo. Pou tout bèt sovaj yo, pou tout zwazo ki nan syèl la ak pou tout bèt ki rale sou tè a ak nan ki li se souf lavi a, mwen bay tout zèb vèt ". Se konsa, li te pase. Bondye te wè sa li te fè, e gade, se te yon bon bagay. Yon lannwit pase, yon maten rive. Se te sizyèm jou.

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"