Medjugorje: Mesaj Lady nou an sou Levanjil la

19 septanm 1981
Poukisa ou poze anpil kesyon? Chak repons se nan levanjil la.

Mesaj ki date 8 out 1982
Medite chak jou sou lavi Jezi ak lavi m pa priye kolye a.

12 novanm 1982
Pa ale nan rechèch nan bagay ekstraòdinè, men pito pran Levanjil la, li li a ak tout bagay yo pral klè ou.

Mesaj ki gen dat 30 oktòb 1983
Poukisa ou pa abandone tèt ou bay mwen? Mwen konnen ou priye pou yon bon tan, men se vre wi epi konplètman rann tèt mwen. Renmèt enkyetid ou yo bay Jezi. Koute sa l di nou nan Levanjil la: "Kiyès nan nou, okontrè li okipe, ka ajoute jis yon èdtan nan lavi li?" Epitou priye nan aswè a, nan fen jou ou. Chita nan chanm ou epi di mèsi pou Jezi. Si ou gade televizyon pou yon bon bout tan epi li jounal yo nan aswè, tèt ou ap ranpli sèlman avèk nouvèl ak anpil lòt bagay ki pran lapè ou. Ou pral tonbe nan dòmi distrè ak nan maten an ou pral santi nève ak ou pa pral santi tankou lapriyè. E nan fason sa a pa gen okenn plas ankò pou mwen ak pou Jezi nan kè ou. Nan lòt men an, si nan aswè a ou tonbe nan dòmi nan lapè ak lapriyè, nan maten an ou pral reveye ak kè ou tounen vin jwenn Jezi epi ou ka kontinye priye l 'nan kè poze.

Mesaj ki date 13 desanm 1983
Etenn televizyon yo ak radyo yo, epi swiv pwogram Bondye a: meditasyon, lapriyè, lekti levanjil yo. Prepare w pou Nwèl avèk lafwa! Lè sa a, ou pral konprann ki sa lanmou se, ak lavi ou pral plen ak kè kontan.

Mesaj ki gen dat 28 fevriye, 1984
"Lapriyè. Li ka sanble etranj pou ou ke mwen toujou pale nan lapriyè. Sepandan, mwen repete pou ou: priye. Pa ezite. Nan levanjil la ou li: "pa enkyete sou demen ... doulè li se ase pou chak jou". Se konsa, pa enkyete sou lavni an. Jis lapriyè e mwen menm, manman ou, pral pran swen tout rès la. "

Mesaj ki gen dat 29 fevriye, 1984
«Mwen swete ke ou rasanble nan legliz chak jedi pou adore Pitit mwen an Jezi. La, devan Sentsèn ki beni a, re-li sizyèm chapit levanjil la selon Matye kote li di:" Pa gen moun ki ka sèvi de mèt ... ". Si ou pa ka vini nan legliz, re-li pasaj sa a nan kay ou. Chak jedi, Anplis, chak nan nou jwenn yon fason pou fè kèk sakrifis: moun ki fimen yo pa fimen, moun ki bwè alkòl pa kenbe l. Tout moun bay yon bagay yo patikilyèman renmen. "

30 me 1984
Prèt yo dwe vizite fanmi yo, sitou moun ki pa pratike lafwa ankò epi ki bliye Bondye. Yo ta dwe pote levanjil Jezi a bay pèp la epi anseye yo kijan pou yo priye. Prèt yo menm ta dwe priye plis epi tou vit. Yo ta dwe bay pòv yo tou sa yo pa bezwen.

29 me 2017 (Ivan)
Chè timoun, tou jodi a mwen ta renmen envite ou mete Bondye premye nan lavi ou, mete Bondye an premye nan fanmi ou: akeyi mo li yo, pawòl ki nan Levanjil la ak viv yo nan lavi ou ak nan fanmi ou. Chè timoun, sitou nan moman sa a, mwen envite ou nan Sentespri Mas la ak nan ekaristik la. Li plis enfòmasyon sou ekri nan Liv ki apa pou Bondye nan fanmi ou ak pitit ou yo. Mèsi poutèt ou, pitit mwen renmen anpil yo, pou yo te reponn a apèl mwen jodi a.

20 avril 2018 (Ivan)
Chè timoun, tou jodi a mwen vle di ou ke Pitit mwen an te pèmèt mwen rete tèlman lontan avèk ou paske mwen vle edike ou, edike ou epi mennen ou nan lapè. Mwen ta renmen mennen ou nan Pitit mwen an. Se poutèt sa, mwen renmen anpil timoun, aksepte mesaj mwen an ak ap viv mesaj mwen an. Aksepte Levanjil la, viv levanjil la! Konnen, pitit mwen yo, ke manman an toujou priye pou nou tout e li lapriyè pou nou tout avèk Pitit li. Mèsi poutèt ou, pitit mwen renmen anpil yo, pou yo te reponn a apèl mwen jodi a.

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"