Medjugorje: mesaj la nan Our Lady nan Out 15 kote li te di verite a sou sipozisyon li

Mesaj ki date 15 out 1981
Ou mande m 'sou anbochaj mwen an. Konnen ke mwen te ale nan syèl la anvan m 'te mouri.

Mesaj ki date 11 out 1989
Chè timoun! Manman ou envite ou pou pwochen twa jou yo, nan preparasyon pou fèt la Sipozisyon a, lapriyè plis epi yo deside, chak nan nou, bay moute yon bagay ki se renmen ou nan lavi ak ofri li kòm yon sèvis ofrann bèt.

Mesaj 2 fevriye 2016 (Mirjana)
Chè pitit mwen yo, mwen envite ou e mwen envite ou ankò pou konnen Pitit mwen an, pou m konnen verite a. Mwen avèk ou e mwen priye pou ou reyisi. Pitit mwen yo, ou dwe priye anpil pou genyen anpil lanmou ak pasyans posib, pou nou ka sipòte sakrifis e pou nou pòv nan lespri. Pitit mwen, atravè Sentespri a, toujou avèk ou. Legliz li a te fèt nan tout kè ki konnen li. Priye pou konnen Pitit Gason mwen an, priye pou nanm ou pral yon sèl avèk li. Sa a se lapriyè ak sa a se lanmou ki atire lòt moun epi fè ou apot mwen. Mwen gade ou avèk renmen, ak renmen matènèl. Mwen konnen ou, mwen konnen doulè ou yo ak afliksyon ou, paske mwen tou soufri an silans. Lafwa mwen ban mwen lanmou ak espwa. Mwen repete pou ou: Rezirèksyon Pitit mwen an ak Sipozisyon mwen nan syèl la se espwa ak lanmou pou ou. Se poutèt sa, pitit mwen yo, priye pou konnen verite a, gen yon lafwa fèm ki gide kè ou ak konnen ki jan yo transfòme soufrans ou ak doulè ou a nan renmen ak espwa. Mèsi.

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"