Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 22 Mas 2021

La Madonna nan Medjugorje ap ban nou mesaj depi plis pase karantan. Yon konsèy ke mwen bay anpil moun ki ekri m 'epi yo pa toujou rete tann pou pwochen mesaj la, men li youn deja bay chak jou. Jodi a mwen pwopoze ou yon mesaj nan men Mari bay vizyonè a nan Medjugorje Mirjana.

Mesaj Lady nou an bay vizyonè Mirjana

Chè timoun, mwen renmen ou ak lanmou matènèl e avèk pasyans matènèl mwen tann lanmou ou ak kominyon ou. Mwen priye ke ou pral kominote a nan pitit Bondye, nan pitit mwen yo. Mwen priye pou kominote ou ka reviv ak kè kontan nan lafwa ak lanmou Pitit mwen an. Pitit mwen yo, mwen rasanble nou antanke apot mwen e mwen anseye nou kijan pou nou fè lòt moun konnen lanmou Pitit mwen an, ki jan pou nou pote bon nouvèl la, ki moun ki Pitit mwen an.

Ban mwen kè ouvè ak pirifye ou, e mwen pral ranpli yo avèk lanmou pou Pitit mwen an. Lanmou l ap bay lavi w sans e map mache avèk ou. Mwen pral avèk ou jiskaske reyinyon an ak Papa nou ki nan Syèl la. Pitit mwen yo, se sèlman moun ki mache nan direksyon Papa nou ki nan Syèl la avèk lanmou ak lafwa k ap sove. Ou pa bezwen pè, mwen avèk ou! Mete konfyans ou nan gadò mouton ou yo tankou Pitit Gason mwen an te fè lè li te chwazi yo, epi priye pou yo ka gen fòs ak lanmou pou gide ou. Mèsi.

Lady nou nan Medjugorje pa t 'bay mesaj sa a jodi a, men sou Oktòb 2 2013. Trezò mo sa yo ak lanmou pou Jezi ekaristik la.

Lady nou an nan Medjugorje ak Mizèrikòd la Sentespri

Pafwa nou pa santi tankou ale nan mas oswa nou ka pwofondman distrè jan nou apwòch la Benediksyon Sentsèn. Petèt youn nan pi bon bagay yo fè nan ka sa a se viv nan obeyisans apa pou Bondye. Jezi vle ou resevwa kominyon apa pou Bondye chak dimanch ak chak jou apa pou Bondye paske li konnen ou bezwen li. Li konnen manje sa a ki soti nan syèl la nesesè pou ou reyalize bonè. Li se kado a nan tèt li ki te ba ou lib ak konplètman. Apre sa, li kòmande ou ale nan Mass Sentespri pou byen pwòp ou a (ki soti nan jounal pèsonèl Sè Faustina a).

Reflechi jodi a sou atitid ou anvè kado a nan Mès apa pou Bondye. Èske ou patisipe fidèlman? Sa se, san yo pa febli? Èske ou parfe obeyi kòmandman Senyè nou an? E lè ou la, ki jan ou antre nan Mass la? Èske w priye epi chèche l nan envite l nan nanm ou? Apre ou fin resevwa Kominyon apa pou Bondye, èske ou ajenou e ou reyèlman priye? Nou pa janm ka rekonesan ase pou kado sakre sa a. Fè pwochen kominyon Sentespri ou a yon sèl ki pran ou sou yon chemen sentete.

Seyè, mwen remèsye ou pou kado presye sa a Kominyon apa pou Bondye. Mèsi paske ou te vin jwenn mwen nan yon fason entim ak pafè. Ede m toujou obeyi kòmandman ou pou resevwa ou fidèlman. Epi chak fwa mwen gen privilèj pou mwen resevwa ou, ede mwen pou mwen konplètman atantif ak prezans diven ou. Jezi mwen kwè nan ou.

Ann koute mesaj ki nan videyo a

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"