Medjugorje: Mesaj, benediksyon ak bagay sakre gen siyifikasyon

MESAJ 14 AVRIL 1982
Ou dwe konnen Satan egziste. Yon jou li te kanpe devan twòn Bondye a epi li te mande pèmisyon pou tante legliz la pou yon sèten peryòd avèk entansyon pou detwi l. Bondye pèmèt Satan teste legliz la pou yon syèk men li te ajoute: Ou p ap detwi l! Syèk sa a kote w ap viv la anba pouvwa Satan, men lè sekrè ki konfye sou ou yo reyalize, pouvwa li pral detwi. Deja kounye a li kòmanse pèdi pouvwa li epi kidonk li vin menm pi agresif: li detwi maryaj, li ogmante dezakò menm nanm konsakre, ki lakòz obsession, ki lakòz touye moun. Pwoteje tèt ou Se poutèt sa, avèk jèn ak lapriyè, espesyalman ak lapriyè nan kominote a. Pote objè beni epi mete yo nan kay ou tou. Epi reprann itilizasyon dlo apa pou Bondye!

MESAJ 26 JEN 1983
Renmen lènmi ou yo! Priye pou yo epi beni yo!

MESAJ DAT 7 DESANM 1983
Denmen pral yon jou vrèman beni pou ou si se chak moman mete apa nan kè Immaculate mwen. Abandone tèt ou ban mwen. Eseye grandi jwa, viv avèk lafwa epi chanje kè w.

MESAJ 1 FEVRIYE 1984
«Koulye a, lapli ap tonbe, epi ou di: 'Poukisa li lapli anpil? Poukisa li pa sispann lapli? Ou pa ka ale legliz ak tout labou sa a nan lari a ”. Pa janm di sa ankò. Ou te priye Bondye anpil pou voye ba ou lapli ki fè latè a donnen. Koulye a, ou pa dwe vire kont benediksyon Bondye a .. Ou dwe pito remèsye l 'ak lapriyè ak jèn ».

MESAJ 5 JIYÈ 1984
Chè timoun, jodi a mwen vle di w priye anvan nenpòt okipasyon, epi fini tout travay ou avèk lapriyè. Si ou fè sa. Bondye ap beni ou ak travay ou. Nan jou sa yo ou priye yon ti kras, pandan y ap olye ou travay anpil. Se konsa, priye! Nan lapriyè ou pral jwenn soulajman. Mèsi pou reponn apèl mwen!

MESAJ 1 AOUT 1984
Dezyèm milenè a nan nesans mwen yo pral selebre nan mwa Out XNUMXth. Pou jou sa a Bondye pèmèt mwen ba ou favè espesyal ak bay mond lan yon benediksyon espesyal. Mwen mande w pou prepare entansman avèk twa jou pou konsakre sèlman mwen. Nan jou sa yo ou pa travay. Pran kouwòn kolye ou yo ak lapriyè. Vit sou pen ak dlo. Pandan tout syèk sa yo mwen dedye tèt mwen konplètman pou ou: èske li twòp si mwen mande ou pou dedye omwen twa jou pou mwen?

MESAJ 18 JIYÈ 1985
Chè timoun, jodi a mwen envite ou mete anpil bagay sakre nan kay ou, epi chak moun ta dwe pote kèk objè beni. Beni tout bagay; Se konsa, satan pral tante ou mwens, paske ou pral gen zam ki nesesè yo kont satan. Mèsi pou reponn apèl mwen!

MESAJ DAT 19 DESANM 1985
Chè pitit, jodi a mwen swete envite nou renmen pwochen nou. Si ou renmen frè parèy ou, ou pral santi Jezi plis. Espesyalman nan Nwèl la, Bondye ap ba ou gwo kado, si ou abandone tèt ou bay li. Pou Nwèl mwen vle bay manman benediksyon espesyal manman mwen an nan yon fason patikilye. Jezi pral beni lòt moun ak benediksyon l 'yo. Mèsi paske ou te reponn apèl mwen an!

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Ki dènye mesaj Our Lady nan Medjugorje?

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Medjugorje ak Vatikan an, li pa janm te rive nan listwa

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj Lady nou nan Medjugorje: 17 avril 2021

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Mesaj la nan Lady nou an nan Medjugorje pou Pak

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Vizyonè ki soti nan Medjugorje revele sa ki nan parchemin ke Lady nou te ba li

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Mesaj yo bay nan Medjugorje: 28 Mas 2021

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"

Medjugorje: "sove de fwa gras a kouwòn sèt Pater, Ave ak Gloria"