Palm Dimanch: nou antre nan kay la ak yon branch vèt ak lapriyè tankou sa ...

Jodi 24 mas Legliz la komemore Dimanch Palmis kote benediksyon branch oliv yo fèt kòm dabitid.

Malerezman pou pandemi mond lan tout selebrasyon litijik yo sispann Se poutèt sa mwen konseye w yo kreye pwòp rit pèsonèl ou. Si ou pa gen yon pye oliv, pran nenpòt ki branch vèt epi mete li nan kay la kòm yon senbòl, priye ak koute Mass nan televizyon.

Jezi toujou avèk nou.

PALM DIMANCH

ENFMASYON NAN KAY LA AVÈK BOUYEN OLIVE OUBYEN TOUT BRANCH GREEN

Pa merit pasyon ou ak lanmò ou, Jezi, se sa pye oliv beni sa a ka senbòl lapè ou nan kay nou an. pouvwa li tou pou yon siy nan respè lapè nou yo lòd la pwopoze nan Levanjil ou.

Benediksyon pou moun ki vini nan non Senyè a!

PRIYE POU Jezi ki moun ki antre JERUSALEM

Vrèmanvre Jezi renmen anpil la, Ou antre nan yon lòt Jerizalèm, menm jan ou antre nan nanm mwen. Jerizalèm pa t chanje lè l te resevwa w, okontrè li te vin pi barbar paske li te kloure w sou kwa. Ah, pa janm kite yon malè konsa, ke mwen resevwa ou epi, pandan tout pasyon ak move abitid kontra yo rete nan mwen, li vin pi mal! Men, mwen sipliye w ak sa ki pi entim nan kè m, pou w daye detwi yo ak detwi totalman, chanje kè m, lide ak volonte m, pou yo toujou vize pou renmen w, sèvi w ak fè lwanj ou nan lavi sa a, epi. Lè sa a, jwi yo etènèlman nan pwochen an.

SEMÈN sakre

Pandan Semèn Sent Legliz la selebre mistè yo nan delivre yo pote l 'bay akonplisman pa Kris la nan dènye jou yo nan lavi l' yo, kòmanse ak mesyanik li antre nan lavil Jerizalèm.

Tan karèm kontinye jouk Jedi Sent.

Tridou Pak la kòmanse soti nan repa aswè a "nan manje Seyè a", ki ap kontinye sou Vandredi Sen "nan Pasyon Seyè a" ak nan Samdi Sentespri gen sant li nan veye a Pak epi li fini nan vèser nan Dimanch nan Rezirèksyon.

Jou konje Semèn Sent, soti nan Lendi a Jedi enklizif, pran priyorite sou tout selebrasyon lòt. Li apwopriye pou nan jou sa yo ni Batèm ni konfimasyon yo ta dwe selebre. (Paschalis Sollemnitatis n.27)