Objè sakre ak beni: ki valè yo genyen?

nan objè sakre yo se yon siy ke nou fè pati Bondye paske yo konstitye yon memwa konstan konsakrasyon nou nan Trinite a nan Batèm. Sa yo trè enpòtan paske yo se fòm nan temwen vizib pou moun ki frekante lakay nou.

Tout moun sa yo sakreman reyalite (bagay, objè, rit, mo) ki ede antre nan kouran sanktifye legliz la tankou divès wen, pwosesyon ak rogasyon, siy kwa a. Pami Sentsèn yo, benediksyon okipe yon plas enpòtan. Yo enplike an menm tan lwanj Bondye pou zèv li yo ak don li yo, ak lapriyè Bondye nan Legliz la pou lèzòm ka sèvi ak kado Bondye yo dapre lespri Levanjil la. Genyen tou anpil objè sakre ke nou ta ka pran avèk nou tankou meday beni, imaj moun k'ap sèvi Bondye, scapulars. Objè sa yo dwe asosye avèk yon preghiera sensè ak pwofon bay Bondye epi konfye bay Providence. Sèlman si fèt pa lafwa ak devosyon gen yon pouvwa trè gwo. La lafwa li se vrè zam letal kont lènmi an.

Atik sa yo pa ta dwe chire tankou talisman oswa cham bon chans. Youn ta konsa tonbe nan yon atitid majik, ki se kontrè ak lafwa. Objè sakre yo dwe beni pou mande Bondye pou li grazia pou ogmante bèl kalite nan lavi chak jou nou yo. Pou jwenn la pwoteksyon, lapriyè moun ki reprezante oswa evoke nan objè a.

Ki efè objè sakre yo genyen sou nanm nou?

Efè kretyen yo atann se sa lavi kretyen yo egzije. La pirifye nan nanm lan; satisfaksyon jistis pou peche nou yo, ekspilsyon move lespri; soulajman doulè nou yo, si Papa nou ki nan Syèl la jwenn li apwopriye. Jès ti ak abitye, tankou yon kwa trase sou fwon an oswa sou pwatrin lan, se bagay ki, k ap antre nan kouran relijye a, vin efikas.