Pap Francis: "Nou mande Bondye kouraj imilite"

Papa Francesco, apremidi a, li te rive nan Bazilik San Paolo fuori le Mura pou selebrasyon Dezyèm Vèsp Solènite Konvèsyon Sen Pòl Apot la, nan konklizyon 55yèm Semèn Lapriyè pou Inite kretyen yo sou tèm nan: "Nan Lès nou te wè zetwal li parèt epi nou vin isit la onore li".

Pap Francis te di: "Laperèz pa paralize chemen an nan direksyon inite kretyen", Pran chemen maj yo kòm yon modèl. "Menm sou wout nou nan direksyon inite, li ka rive ke nou arete tèt nou pou menm rezon ki te paralize moun sa yo: twoub, laperèz," Bergoglio te di.

“Se krentif pou nouvote ki souke abitid ak sètitid akeri yo; se pè ke lòt la pral destabilize tradisyon mwen ak modèl etabli. Men, nan rasin lan, se laperèz ki abite nan kè moun, kote Seyè ki leve soti vivan an vle libere nou. Se pou nou kite egzòtasyon Pak li a rete nan vwayaj kominyon nou an: "Nou pa bezwen pè" (Mt 28,5.10). Nou pa pè mete frè nou devan laperèz nou! Senyè a vle nou youn fè lòt konfyans epi mache ansanm, malgre feblès nou yo ak peche nou yo, malgre erè sot pase yo ak blesi mityèl yo ”, te ajoute Pontif la.

Lè sa a, Pap la souliye ke, pou reyalize inite kretyen, se kouraj imilite ki nesesè. “Inite konplè pou nou menm tou, nan menm kay la, kapab rive sèlman grasa adorasyon Senyè a. Chè frè ak sè yo, etap desizif nan vwayaj la nan kominiyon konplè mande pou yon lapriyè pi entans, adorasyon Bondye, "li te di.

“Maj yo, sepandan, raple nou ke pou nou adore gen yon etap yo dwe pran: nou dwe premye pwostène tèt nou. Se fason sa a, pou nou bese tèt nou, pou nou mete revandikasyon nou yo sou kote pou nou kite sèlman Granmèt la nan sant la. Konbyen fwa lògèy se vrè obstak pou kominyon an! Maj yo te gen kouraj pou yo kite prestij ak repitasyon lakay yo, pou yo bese tèt yo nan ti kay pòv nan Betleyèm; konsa yo te dekouvri yon gwo lajwa”.

"Desann, kite, senplifye: ann mande Bondye kouraj sa a aswè a, kouraj imilite, sèl fason pou rive adore Bondye nan menm kay la, ozalantou menm lotèl la ”, konkli Pap la.

Gen nouvo Sèvitè Bondye, desizyon Pap la, non

Gen nouvo Sèvitè Bondye, desizyon Pap la, non

Seliba prèt yo, pawòl Pap Franswa

Seliba prèt yo, pawòl Pap Franswa

Jounen mondyal granparan ak granmoun aje yo, Legliz la deside dat la

Jounen mondyal granparan ak granmoun aje yo, Legliz la deside dat la

Jenou Pap Francis fè mal, "Mwen gen yon pwoblèm"

Jenou Pap Francis fè mal, "Mwen gen yon pwoblèm"

Pap Francis: "Nou mande Bondye kouraj imilite"

Pap Francis: "Nou mande Bondye kouraj imilite"

Pap Francis: "Bondye pa yon mèt ki chita nan syèl la"

Pap Francis: "Bondye pa yon mèt ki chita nan syèl la"

Pap Francis: "Jèn yo pa vle fè pitit men chat ak chen fè"

Pap Francis: "Jèn yo pa vle fè pitit men chat ak chen fè"