Paske legliz la gen anpil enpòtans pou chak kretyen.

Mansyone legliz la nan yon gwoup kretyen epi ou pral gen plis chans jwenn yon repons melanje. Kèk nan yo ka di pandan ke yo renmen Jezi, yo pa renmen legliz la. Gen lòt ki ta ka reponn: "Natirèlman nou renmen legliz la." Bondye òdone legliz la, yon konpayi nan gate a, pote soti nan objektif li ak volonte nan mond lan. Lè nou konsidere ansèyman biblik sou legliz la, nou reyalize ke legliz la enpòtan anpil pou grandi nan Kris la. Tankou yon branch ki grandi afekte pa koneksyon li nan pye bwa a, nou boujonnen lè nou rete an kontak ak legliz la.

Pou eksplore pwoblèm sa a, li nesesè pou konsidere sa Bib la di sou legliz la. Anvan nou ka gade nan sa Nouvo Testaman an (NT) anseye sou legliz la, nou dwe premye wè sa Ansyen Testaman an (OT) di sou lavi ak adorasyon. Bondye te bay Moyiz lòd pou l bati yon tant, yon tant pòtab ki reprezante prezans Bondye ki te rete nan mitan pèp li a. 

Tant Randevou a ak pita tanp lan te kote Bondye te bay lòd pou yo fè sakrifis ak fèt pou yo te selebre. Tant Randevou a ak tanp lan te sèvi kòm yon kote santral enstriksyon ak ansèyman sou Bondye ak volonte li pou vil Izrayèl la. Soti nan tabènak la ak nan tanp lan, pèp Izrayèl la te bay sòm lou ak kè kontan pou fè lwanj ak adore Bondye. Enstriksyon yo pou bati tabènak la te mande pou li nan sant kan Izrayèl yo. 

Annapre, yo te wè Jerizalèm, kote tanp lan te reprezante sant peyi Izrayèl la. Tant Randevou a ak tanp lan pa ta dwe wè sèlman kòm sant jewografik pèp Izrayèl la; yo te tou yo dwe sant espirityèl la nan pèp Izrayèl la. Tankou reyon yon wou ki bat sant lan, sa k te pase nan sant adorasyon sa yo ta afekte tout aspè nan lavi Izrayelit yo.