Pawòl Jezi a: 23 Mas 2021 kòmantè pibliye (videyo)

Pawòl Jezi a: paske li te pale nan fason sa a, anpil te kwè nan li. Jan 8:30 Jezi te anseye nan fason vwal men pwofon anpil sou kiyès li te ye. Nan pasaj anvan yo, li te refere yo bay tèt li kòm "pen ki bay lavi a", "dlo vivan an", "limyè mond lan", e menm te pran sou tèt li ansyen tit Bondye "MWEN SE".

Anplis de sa, li toujou idantifye tèt li ak Papa ki nan syèl la kòm Papa l ak ki moun li te parfe ini ak nan ki moun li te voye nan mond lan fè volonte l 'yo. Pa egzanp, jis anvan liy ki anwo a, Jezi deklare aklè: “Lè ou leve Pitit moun, lè sa a ou pral reyalize sa MWEN SE e ke mwen pa fè anyen pou kont mwen, men sèlman di sa Papa a anseye m '"(Jan 8:28). Se poutèt sa anpil moun te kwè nan li. Men, poukisa?

Pandan ke la Levanjil Jan. kontinye, ansèyman Jezi a rete misterye, pwofon ak vwal. Aprè Jezi fin di verite pwofon sou kiyès li ye, gen kèk moun ki tande nan li ki kwè nan li, pandan ke lòt yo vin ostil pou li. Ki diferans ki genyen ant moun ki vin kwè ak moun ki finalman touye Jezi? Repons lan senp se lafwa. Tou de moun ki te kwè nan Jezi ak moun ki Worcester ak sipòte touye moun li tande menm bagay la ansèyman Men, reyaksyon yo te trè diferan.

Pou Padre Pio pawòl Jezi a se te lanmou pi

Menm bagay la tou vre pou nou jodi a. Jis tankou moun ki te premye tande ansèyman sa yo nan bouch anpil nan Jezi, nou menm tou nou prezante menm ansèyman an. Yo ban nou menm opòtinite pou tande pawòl li yo epi resevwa yo avèk lafwa oswa rejte yo oswa endiferan. Èske w se youn nan anpil moun ki te kwè nan Jezi gras a pawòl sa yo?

Reflechi jodi a sou lang Bondye pwofon, vwal e misterye

La lekti nan ansèyman sa yo vwal, misterye ak pwofon nan Jezi jan yo prezante nan Levanjil Jan an mande pou yon kado espesyal nan men Bondye si pawòl sa yo ap gen okenn enpak sou lavi nou. Lafwa se yon kado. Li se pa sèlman yon chwa avèg yo kwè. Li se yon chwa ki baze sou wè. Men, li se yon wè ki te rann posib sèlman pa yon revelasyon enteryè nan Bondye ke nou bay konsantman nou yo. Pakonsekan, Jezi tankou'Dlo vivan, Pen Lavi a, gwo MWEN YO, Limyè mond lan ak Pitit Papa a ap gen siyifikasyon sèlman pou nou epi yo pral afekte nou sèlman lè nou louvri epi resevwa limyè enteryè kado lafwa a. San yo pa tankou ouvèti ak akseptasyon, nou pral rete ostil oswa endiferan.

Reflechi jodi a sou lang Bondye pwofon, vwal e misterye. Lè ou li lang sa a, espesyalman nan Levanjil Jan an, ki reyaksyon ou ye? Reflechi byen sou reyaksyon ou; epi, si ou jwenn ke ou se mwens pase yon sèl ki te vin konprann epi kwè, lè sa a chèche favè lafwa jodi a pou pawòl Senyè nou an ka transfòme lavi ou avèk fòs.

Pawòl Jezi a, Lapriyè: Senyè misterye mwen an, ansèyman ou sou kiyès ou ye se pi lwen pase rezon imen pou kont li. Li se gwo twou san fon, misterye ak bèl pouvwa pi lwen pase konpreyansyon. Tanpri, ban m kado lafwa a pou m ka konnen kiyès ou ye pandan m ap reflechi sou richès Pawòl ou ki sen an. Mwen kwè nan Ou, chè Seyè. Ede enkredilite mwen. Jezi mwen kwè nan ou.

Soti nan Levanjil Jan an nou koute Senyè a

Soti nan dezyèm Levanjil la Jan Jn 8,21: 30-XNUMX Nan moman sa a, Jezi di farizyen yo: «Mwen prale, n’a chache m’, men nou pral mouri nan peche nou. Kote mwen prale, ou pa ka vini ». Lè sa a, jwif yo di: «Èske li vle touye tèt li, paske li di: 'Kote mwen prale, ou pa ka vini'?". Epi li di yo: «Ou soti anba, mwen soti anwo; ou se nan mond sa a, mwen menm mwen pa nan mond sa a.

Mwen te di ou ke ou pral mouri nan peche ou yo; si an reyalite ou pa kwè ke mwen menm, ou pral mouri nan peche ou ». Yo mande li: Ki moun ou ye? Jezi di yo: Sa m'ap di nou la a, se vre wi. Mwen gen anpil bagay pou m di sou ou, epi pou m jije; Men, moun ki voye m 'lan, se verite li ye. Mwen di l' tou sa mwen tande nan bouch li. Yo pa t 'konprann li t'ap pale yo sou Papa a. Lè sa a, Jezi di: «Lè ou leve soti vivan nan Pitit lòm, Lè sa a, ou pral konnen ke mwen menm e ke mwen pa fè anyen nan tèt mwen, men mwen pale jan Papa a te anseye m '. Moun ki voye m 'lan la avèk mwen: li pa kite m' pou kont mwen, paske mwen toujou fè sa ki fè l 'plezi ». Nan pawòl sa yo, anpil moun te kwè nan li.

Atik ki gen rapò