Beyond padon, meditasyon nan jounen an

Beyond la perdono: Èske Seyè nou an te isit la bay konsèy legal konsènan yon pwosedi kriminèl oswa sivil ak kouman pou fè pou evite yon pwosedi tribinal? Sètènman pa. Li te prezante nou ak yon imaj de tèt li kòm jij ki jis la. Epi li te ankouraje nou pou nou montre mizèrikòd pou nenpòt moun ki ta ka konsidere kòm "advèsè" nou an.

"Byen vit rezoud pou opozan ou jan ou soti sou anplasman an. Sinon advèsè ou ap remèt ou bay jij la epi jij la pral remèt ou bay gad la epi yo pral jete ou nan prizon. Amèn, mwen di ou, ou pa pral lage jiskaske ou te peye dènye pyès lajan an. " Matye 5:26

Padon yon lòt moun esansyèl. Li pa janm ka kenbe tounen. Men, padon aktyèlman pa menm ase. Sib la final la dwe rekonsilyasyon, ki ale pi lwen. Nan levanjil sa a pi wo a, Jezi ankouraje nou pou nou "rezoud" avèk advèsè nou yo, sa vle di rekonsilyasyon. Vèsyon RSV nan Bib la di li konsa: "Fè zanmi akizè ou talè ..." Travay pou ankouraje yon "amitye" ak yon moun ki akize ou, sitou si se yon fo akizasyon, ale pi lwen pase jis padonnen li.

Rekonsilye ak yon lòt ak re-etabli yon amitye vre vle di pa sèlman padonnen, men tou, fè tout sa ki posib asire ke ou re-etabli yon relasyon renmen ak moun sa a. Sa vle di ke tou de nan ou te kite rankin ou dèyè epi kòmanse sou. Natirèlman, sa mande pou tou de moun yo kolabore nan renmen; men, sou pati ou, sa vle di ke ou travay di etabli rekonsilyasyon sa a.

Reflechi sou yon moun ki te fè ou mal e, kòm rezilta, relasyon ou avèk yo te domaje. Eske ou te priye pou padone moun sa devan Bondye? Èske ou te priye pou moun sa a epi mande Bondye padonnen yo? Si se konsa, Lè sa a, ou yo pare pou pwochen etap la nan ap resevwa an kontak ak yo amoure ranje ou rapò. Sa mande anpil imilite, sitou si lòt moun nan te koz doulè a ​​e sitou si yo pat di mo doulè pou ou, pou mande ou padon. Pa tann pou yo fè sa. Chèche fason pou montre moun sa ke ou renmen yo e ou vle geri doulè a. Pa kenbe peche yo devan yo, epi pa kenbe yon rankin. Chache sèlman lanmou ak mizèrikòd.

Jezi fini egzòtasyon sa a ak mo fò. Esansyèlman, si ou pa fè tout sa ki posib pou rekonsilye ak retabli relasyon ou, ou pral responsab. Pandan ke li ka sanble enjis nan premye, li byen klè se pa, paske sa a pwofondè nan mizèrikòd Seyè nou an ofri nou chak jou. Nou pap janm regrèt ase pou peche nou yo, men Bondye padonnen e li toujou rekonsilye avèk nou. Ki sa ki yon favè! Men, si nou pa ofri menm mizèrikòd bay lòt moun, nou esansyèlman limite kapasite Bondye pou ofri nou mizèrikòd sa a epi n ap oblije remèt “dènye pyès lajan” dèt nou an avèk Bondye a.

Pi lwen pase padon: reflechi, jodi a, sou moun ki vin nan tèt ou ak ki moun ou bezwen konplètman rekonsilye ak relanse yon relasyon nan renmen. Priye pou favè sa a, angaje nan li epi chèche opòtinite pou fè sa. Fè li san rezèv epi ou pap janm regrèt desizyon ou an.

Lapriyè: Senyè ki pi mizerikòd mwen, mwen remèsye ou paske ou te padonnen mwen e paske ou te renmen mwen avèk anpil pèfeksyon ak totalite. Mèsi paske ou rekonsilye avè m 'malgre kontrè enpafè mwen an. Ban mwen yon kè, chè Seyè, ki toujou ap eseye renmen pechè a nan lavi mwen. Ede m ofri mizèrikòd nan tout limit imitasyon mizèrikòd diven ou. Jezi mwen kwè nan ou.