Priye pou geri fizik ak Bib la

Priye pou geri fizik ak Bib la. Li se pwouve pa tou de ekri nan Liv la Ansyen Testaman ak Nouvo Testaman ke Bondye gen pouvwa a geri kò fizik nou yo. Gerizon mirak toujou rive jodi a! Sèvi ak vèsè biblik sa yo pou di Bondye sou doulè ou epi pou ranpli kè ou ak espwa.

Priye pou geri fizik: vèsè biblik

“Geri m, O Senyè, e m ap geri; delivre m ', m'a sove, paske se ou menm mwen fè lwanj ”. ~ Jeremi 17:14

"Èske gen yon moun nan mitan nou ki malad? Kite yo rele chèf fanmi legliz yo pou yo priye sou yo e pou yo vide lwil sou non Senyè a. Epi priyè yo ofri avèk lafwa ap fè moun ki malad la geri; Seyè a va fè l 'leve soti vivan nan lanmò. . Si yo fè peche, y'a padonnen yo. ~ Jak 5: 14-15

Li di yo: Si nou koute Seyè a, Bondye nou an, si nou fè sa ki dwat nan je li, si nou fè tou sa li mande nou fè, si nou kenbe tout kòmandman li yo, mwen p'ap mennen nou yonn nan maladi mwen te fè pou nou yo. Moun peyi Lejip yo, paske mwen se Seyè a, ki moun ki geri ou ". ~ Egzòd 15:26

"Adore Seyè a, Bondye nou an, epi benediksyon l 'ap sou manje ou ak dlo ou. Mwen pral pran maladi a nan mitan ou ... "Egzòd 23:25

Ou pa bezwen pè, paske mwen la avèk ou. Ou pa bezwen tranble, paske mwen se Bondye ou .M'ap ba ou fòs, m'ap ede ou. Mwen pral sipòte ou ak dwa dwat mwen ". ~ Ezayi 41:10

“Se vre wi, li te pran doulè nou e li te andire soufrans nou, epoutan nou te konsidere l pini pa Bondye, li te blese l e li te aflije l. Men, li te pèse pou peche nou yo, li te kraze pou inikite nou yo; pinisyon an ki te pote nou lapè te sou pye l ', li soti nan blesi l' yo nou geri ". ~ Ezayi 53: 4-5

Jezi ak kouwòn lan nan pikan

"Men, mwen pral retabli ou ak geri blesi ou," Seyè a deklare "~ Jeremi 30:17

Konsantre atansyon ou, kè ou, ak lafwa ou sou vèsè sa yo Bib konnen ke Bondye ka fè anyen epi ou konplètman konte sou volonte dwat li yo. Se sèlman li, gras a lafwa ou ak priyè ou, ki pral geri ou. Priye sa tou devosyon pou Jezi plen gras.

Geri m 'Jezi: Lapriyè nan Gerizon ak liberasyon nan kò a ak Lespri Bondye a

Atik ki gen rapò