Pwomès nan Seyè nou an, Jezi KRIS a DEVOTEES yo nan kavo li yo

1) Moun ki montre krisifiksyon an nan kay yo oswa nan travay yo ak dekore l 'ak flè pral rekòlte anpil benediksyon ak fwi ki rich nan travay yo ak inisyativ, ansanm ak èd imedyat ak konfò nan pwoblèm yo ak soufrans.

2) Moun ki gade Kris la atè pou kèk minit, lè yo tante oswa nan batay ak efò, sitou lè yo tante pa fache, pral imedyatman metrize tèt yo, tantasyon ak peche.

3) Moun ki medite chak jou, pou 15 minit, sou agoni mwen sou kwa a, pral siman sipòte soufrans yo ak dezagreman yo, premye ak pasyans pita ak kè kontan.

4) Moun ki trè souvan medite sou blesi mwen sou kwa a, ak tristès gwo twou san fon pou peche yo ak peche yo, pral byento jwenn yon rayi gwo twou san fon pou peche.

5) Moun ki souvan ak omwen de fwa nan yon jou pral ofri papa m 'ki nan syèl la 3 èdtan mwen nan agoni sou kwa a pou tout neglijans, indiféran ak enpèfeksyon nan swiv enspirasyon bon ap diminye pinisyon l' yo oswa yo dwe konplètman re-onore.

6) moun ki vle resite kolye nan blesi yo apa pou Bondye chak jou, ak devosyon ak gwo konfyans pandan y ap medite sou agoni mwen sou kwa a, yo pral jwenn favè Bondye a satisfè devwa yo byen ak ak egzanp yo yo pral ankouraje lòt moun fè menm bagay la.

7) Moun ki pral enspire lòt moun yo onore Krisifik a, san ki pi presye mwen ak blesi m 'ak ki moun ki pral tou fè kolye mwen an nan blese yo konnen yo pral byento resevwa yon repons a tout priyè yo.

8) Moun ki fè Via Kris la chak jou pou yon sèten peryòd tan epi yo ofri l 'pou konvèsyon nan moun k'ap fè peche ka sove yon pawas tout antye.

9) Moun ki 3 fwa youn apre lòt (pa nan menm jou a) vizite yon imaj de mwen krisifye, onore li epi yo ofri Papa ki nan Syèl Agoni mwen ak lanmò, san ki pi koute chè mwen ak blesi mwen pou peche yo pral gen yon bèl ... lanmò epi yo pral mouri san yo pa agoni ak pè.

10) Moun ki chak vandredi, nan twa nan apremidi a, medite sou Pasyon mwen ak lanmò pou 15 minit, ofri yo ansanm ak san presye mwen ak blesi apa pou mwen pou tèt yo ak pou moun ki mouri nan semèn nan, pral jwenn yon wo nivo nan renmen. ak pèfeksyon epi yo ka asire w ke dyab la pa yo pral kapab lakòz yo plis domaj espirityèl ak fizik.

Enpòtans Krisifikis la nan kay fidèl yo souliye pa Jozo nan Medjugorje ki te note ak eksperyans li ke lè krusifis yo repwezante nan kay yo y ap mete yo nan plas onè a epi divòs la pral vinere divòs la ap disparèt avèk li apre kraze. Fanmi an se yon legliz domestik, menm jan nan Legliz la, Seyè a rete nan Tant Randevou a, se konsa nan kay la Seyè a se espirityèlman prezan (pa vrèman tankou nan tant yo) nan imaj krwa l '. Sen yo te repete te eseye sous la nan gras ki se kwa a. Se pou nou fas atè nou devan Krisifye a pou nou mande padon pou peche nou yo, pou nou lave nanm nou nan san li, pou nou medite sou lanmou li ak fason nou te resipwòte lanmou sa a. Nan medite sou kwa a kite nou poze tèt nou kesyon sa yo. Ki moun ki sou kwa a? Poukisa li sou kwa a? Ki kantite ou soufri? Pou moun ki soufri? Lapriyè yo dwe resite bo S. la kloure sou kwa oswa pandan konsekrasyon an lè gen vrèman Jezi krisifye sou lotèl la anba aparisyon nan pen ak diven:

Mwen adore ou oswa Sentespri Lakwa ke, avèk Man venereur nan Seyè nou an Jezi Kris la, ou te dekore ak vide sou lotèl ak san presye li mwen adore ou, Bondye mwen mete l nan li, epi ou oswa Sentespri Kwa pou renmen li. Lagrèl oswa viktim nan delivre yo ofri pou nou ak pou tout limanite sou echafodaj la nan kwa a. Mwen imilite adore ou. Bonjou oswa san koute chè, koule soti nan blesi yo nan Seyè nou an Jezi krisifye, lave lwen peche yo nan tout mond lan. Mwen imilite adore ou ak sipliye ou lave nanm mwen. Pou plede nan favè Bondye a; Nan lonbraj ki an sekirite nan kwa a, azil apa pou Bondye a boulvèse, fò a irézistibl nan danje yo peze ki depase nou, konfyans nou pran refij. Pietoso ki p'ap janm fini, Bondye pou Kwa a pa imporporated pa koute chè san an sèlman ou a, begotten, nou implore defans, pwoteksyon, prezèvasyon soti nan tout domaj ak pè anpil. Pou lanmou ou ak pouvwa ou, nou konfye tèt nou! Bay tèt nou anba men jis ou ak papa patwon nou prezante Lakwa kote nou te rachte a epi nou sipliye ou: sove nou anba danje ki genyen nan moman sa a. Sou nou, pi wo a tout, vire pitye ou ak mizèrikòd, Seyè. Ranpli dezi a nan Jezi nan Dènye Soupe a, yo gen yon sèl kè ak yon sèl nanm avèk ou anba banyè la nan kwa a. Jezi Mizè mwen! Adorasyon Jezi Krisifye a: Sovè nou Jezikri, nou adore ou mouri sou kwa pou lanmou nou e nou remèsye ou paske ou te mouri pou sove nou nan lanfè. Papa etènèl, nou ofri ou pitit gason ou pandye sou kwa a, toutouni, navran, pèse ak pikan ak klou, san, langi, mouri ak douloure. Gran Bondye, se pitit ou ke nou ofri ou nan eta sa a déplorable, resevwa sakrifis diven l 'yo, aksepte òf sa a ke nou fè pou ou. Li se pri ranson nou an, li se san yon Bondye, li se lanmò yon Bondye, li se Bondye li menm ki viktim pou nou, ki nou ofri ou nan expiation pou peche nou yo. Nou ofri li pou ou pou soulajman nan nanm yo apa pou Bondye nan purgatwar, nan kè aflije, pèsekite, nan malad yo, mande ou pou konvèsyon nan moun k'ap fè peche, nou yo ak fanmi nou yo, pèseverans nan moun k'ap mache dwat la, pwopagasyon lafwa a, prezèvasyon nan lapè ak pou siksè nan pwojè nou yo, jwenn tout èd la espirityèl ak tan ke nou bezwen; nan pi gran tout bèl pouvwa ou ak pou delivre a nan tout nanm.

Paske lanmou Jezi te gaye atachman sa a. Jezi ap gen kè kontan epi yo pral konpanse ou.