CROWN OF REPENTANCE

Yo itilize yon kouwòn komen nan kolye a.

Li kòmanse pa resite Lwa a nan Doulè, yon Papa nou, yon Ave ak yon Gloria.

Sou grenn koryas yo di:

«Nou fè lwanj ou, ki gen tout pouvwa Seyè a, wa bèl pouvwa nan linivè a tout antye.
Zanj ak akanj beni ou, pwofèt yo fè lwanj ou avèk apòt yo.
Nou fè lwanj ou, O Kris la, fas atè a ou menm, ki te vin rachte peche.
Nou envoke ou, O gwo Redanmtè, ke Papa a te voye nou tankou gadò mouton.
Ou se Pitit Bondye a, ou se Mesi a, ki te fèt nan Vyèj Mari a.
Se pou san presye ou imoral fè nou gratis nan tout koupab ».
(Soti nan liturjik la)

Sou ti grenn li repete, 10 fwa:
«Jezi, Pitit David, gen pitye pou mwen».

Nan fen a "Salve Regina" se resite a, nan onè nan Maria SS. epi yo ofri 3 "Glory to the Father" pou SS yo. Trinite.