Reflechi jodi a, sou lafwa fanm nan nan Levanjil jounen an

Byento, yon fanm ki gen pitit fi te gen yon move lespri aprann sou li. Li vini, li tonbe nan pye l '. Fanm lan te grèk, moun lavil Aram-Fenisyen pa nesans, ak sipliye l 'pou chase move lespri a soti nan pitit fi li. Mak 7: 25–26 Renmen nan yon paran se pwisan. Ak fanm lan nan istwa sa a byen klè renmen pitit fi li. Se lanmou sa ki pouse manman sa a chache Jezi nan espwa ke li pral libere pitit fi li a anba move lespri ki posede li. Enteresan, fanm sa a pa t 'nan lafwa jwif yo. Li te yon moun lòt nasyon, yon etranje, men lafwa li te trè reyèl ak trè fon. Lè Jezi te rankontre fanm sa a, li te sipliye l pou l delivre pitit fi l la anba move lespri a. Repons Jezi te etone an premye. Li te di l ', "Se pou ti bebe yo manje an premye. Paske li pa jis pran manje timoun yo epi jete li bay chen yo “. Nan lòt mo, Jezi te di ke misyon li te premye bay pèp Izrayèl la, moun yo chwazi nan lafwa jwif yo. Yo te "timoun yo" Jezi te pale de, ak moun lòt nasyon yo, tankou fanm sa a, yo te moun yo refere yo kòm "chen yo". Jezi te pale fason sa a fanm sa a pa soti nan malonnèt, men paske li te kapab wè lafwa pwofon li e li te vle ba li opòtinite pou manifeste lafwa sa pou tout moun wè. Se konsa, li te fè.

Fanm lan reponn Jezi, "Seyè, menm chen ki anba tab la manje rès timoun yo." Mo li yo pa te sèlman eksepsyonèlman enb, yo te tou ki baze sou lafwa gwo twou san fon ak yon lanmou gwo twou san fon pou pitit fi li. Kontinwe, Jezi reponn san gad dèyè epi imedyatman libere pitit fi li a soti nan move lespri a. Nan lavi nou, li fasil pou nou tonbe nan pèlen pou nou panse ke nou merite mizèrikòd Bondye. Nou ka panse nou gen dwa pou favè Bondye a. E menm si Jezi ta renmen pwofondman vide favè li ak mizèrikòd li nan twòp sou lavi nou, li esansyèl pou nou konprann konplètman endiyite nou devan li. Dispozisyon kè fanm sa a se yon egzanp pafè pou nou sou fason nou dwe vin jwenn Senyè nou an. Reflechi jodi a sou bèl egzanp fanm sa a ki gen lafwa pwofon. Lapriyè li pawòl li yo plizyè fwa. Eseye konprann imilite li, espwa li ak lanmou li pou pitit fi li. Pandan w ap fè sa, priye pou ou ka imite bonte li pou ou ka pataje benediksyon li menm ak pitit fi li te resevwa.

Senyè mizerikòd mwen, mwen mete konfyans mwen nan lanmou pafè ou pou mwen ak pou tout pèp. Mwen priye espesyalman pou moun ki pote gwo fado ak pou moun ki gen lavi ki pwofondman mare ak sa ki mal. Tanpri libere yo, cheri Senyè, akeyi yo nan fanmi ou pou yo ka tounen vrè pitit Papa ou. Se pou mwen gen imilite ak lafwa ke mwen bezwen pou ede pote abondans favè sa a bay lòt moun. Jezi mwen kwè nan ou.