Reflechi sou priyorite ou nan lavi jodi a. Ki sa ki pi enpòtan pou ou?

"Kè m 'pran pitye pou foul moun yo, paske yo la avè m' depi twa jou kounye a epi yo pa gen anyen yo manje. Si mwen voye yo grangou nan kay yo, yo pral tonbe plat atè sou wout la ak kèk nan yo te vwayaje yon gwo distans ". Mak 8: 2–3 Misyon prensipal Jezi a te espirityèl. Li te vin libere nou anba efè peche pou nou te ka antre nan glwa syèl la pou tout letènite. Lavi li, lanmò li ak rezirèksyon detwi lanmò tèt li ak louvri chemen an pou tout moun ki tounen vin jwenn li pou delivre yo. Men, lanmou Jezi pou moun te tèlman konplè ke li te tou atansyon a bezwen fizik yo. Premye a tout, medite sou premye liy lan nan deklarasyon sa a soti nan Seyè nou an pi wo a: "Se kè m 'te deplase ak pitye pou foul moun yo ..." renmen diven Jezi a te mare ak limanite li. Li te renmen tout moun, kò ak nanm. Nan istwa Levanjil sa a, moun yo te avèk li pandan twa jou e yo te grangou, men yo pa te montre okenn siy kite. Yo te tèlman etone pou Seyè nou an ke yo pa t 'vle kite. Jezi fè remake grangou yo te sevè. Si li te voye yo ale, li te pè yo ta "tonbe sou wout la". Pakonsekan, reyalite sa yo se baz mirak li. Yon leson nou ka aprann nan istwa sa a se priyorite nou nan lavi a. Souvan, nou ka gen tandans fè priyorite nou ranvèse. Natirèlman, pran swen nesesite lavi yo enpòtan. Nou bezwen manje, abri, rad ak renmen an. Nou bezwen pran swen fanmi nou yo epi bay bezwen debaz yo. Men, twò souvan nou ogmante bezwen debaz sa yo nan lavi pi wo a bezwen espirityèl nou yo renmen ak sèvi Kris la, tankou si de la te opoze youn ak lòt. Men se pa konsa.

Nan levanjil sa a, moun ki te avèk Jezi te chwazi mete lafwa yo an premye. Yo chwazi rete avèk Jezi malgre yo pa gen manje pou yo manje. Petèt gen kèk moun ki te kite yon jou osinon de jou anvan yo te deside ke bezwen manje te pran priyorite. Men, moun ki ka te fè sa pèdi kado a enkwayab nan mirak sa a nan ki te foul moun yo tout te manje nan pwen a pou yo te konplètman satisfè. Natirèlman, Seyè nou an pa vle nou yo dwe irèsponsab, espesyalman si nou gen yon devwa pou pran swen lòt moun. Men, istwa sa a di nou ke bezwen espirityèl nou yo dwe manje pa Pawòl Bondye a ta dwe toujou pi gwo enkyetid nou an. Lè nou mete Kris la an premye, tout lòt bezwen yo satisfè selon pwovidans li. Reflechi sou priyorite ou nan lavi jodi a. Ki sa ki pi enpòtan pou ou? Bon pwochen repa ou a? Oswa lavi ou nan lafwa? Pandan ke sa yo pa dwe opoze youn ak lòt, li enpòtan toujou mete lanmou ou pou Bondye an premye nan lavi a. Medite sou gwo foul moun sa yo ki te pase twa jou avèk Jezi nan dezè a san manje epi eseye wè tèt ou avèk yo. Fè chwa yo pou yo rete ak Jezi chwa ou tou, pou lanmou ou pou Bondye vin konsantre prensipal la nan lavi ou. Lapriyè: Seyè providansyèl mwen an, ou konnen tout bezwen mwen yo epi yo konsène sou tout aspè nan lavi mwen. Ede m fè ou konfyans nèt konsa ke mwen te toujou mete lanmou mwen pou ou kòm premye priyorite mwen nan lavi a. Mwen kwè ke si mwen ka kenbe Ou menm ak volonte ou kòm pati ki pi enpòtan nan lavi mwen, tout lòt bezwen nan lavi pral tonbe nan plas li. Jezi mwen kwè nan ou.