Rekonesans: yon jès ki chanje laviw

La rekonesans sèjousi li se de pli zan pli ra. Lè yon moun rekonesan pou yon bagay li amelyore lavi nou Li se yon reyèl geri-tout pou byennèt enteryè nou an.

Rekonesans nou pa dwe sèlman santi li, men tou eksprime li e se pou sa li mande pou konsyans ak angajman. Trè souvan nou kritike, opoze, pote plent epi yo pa reyalize men Seyè a. Rekonesans se yon kòmansman plen ak Lespri Bondye a ak nan li nou vin espirityèlman okouran de bèl bagay yo nan piti Kisa sa ye. Konsyantizasyon sa a ogmante sansiblite nou nan konsèy diven. Dio li te kòmande nou pou nou rekonesan pou tout bagay paske li konnen sa pral fè nou kontan. Rekonesans se fason nou pou nou rekonèt men Senyè a nan lavi nou e se yon ekspresyon lafwa nou.

Moun enkline yo rekonesans yo gen kapasite pou atrab pozitif la menm nan sikonstans difisil. Konprann ki sa rekonesans se tou vle di devlope kapasite nan atansyon. Bon edikasyon oswa di mèsi se pa ase, ou dwe genyen yon natif natal pèsepsyon a ke nan nenpòt sitiyasyon gen yon bagay yo dwe rekonesan pou. Li enposib pou nou rekonesan pou yon bagay nou pa menm remake. Rekonesans se yon jès lanmou ki restriktire relasyon nou ak mond lan nan baz la paske tout bagay vin tounen yon kado.

Rekonesans ak benefis li yo

Nou dwe aprann pa obsève mond lan nan negativite kote tout bagay lèd ak twoublan. Bezwen simonte awogans nan atribiye tout sa ki mal yo bay lòt moun ak tèt nou tout kredi a. Moun rekonesan pran tan pou yo retade sou bote ki antoure yo. Moun ki rekonesan souri plis, pa plenyen, pa fache, pa jwenn eskiz men pran responsablite pou aksyon yo.

Lè ou rekonesan se vre chanjman lavi a. Nou abitye pote plent sou anyen ki fè tout bagay pi lou. Si, nan lòt men an, lè nou leve nan maten an, nou rekonesan pou jou a nou gen opòtinite pou yo viv oswa pou moun yo ki tou pre nou, jou a kòmanse ak yon sèl lespri diferan.