SEPEN doulè MARIE a

Manman Bondye a revele bay Sen Brigida ke nenpòt moun ki resite sèt "Ave Maria" yon jou medite sou doulè li yo ak dlo nan je ak gaye devouman sa a, ap jwi benefis sa yo:

Lapè nan fanmi an.

Syèk Limyè sou mistè diven.   

Akseptasyon ak satisfaksyon nan tout demann osi lontan ke yo dapre

    volonte Bondye ak pou delivre a nanm li.

Kè kontan p'ap janm fini an nan Jezi ak nan Mari.

           1er doulè: revelasyon Simeyon an. Ave Maria

           2nd doulè: vòl la nan peyi Lejip la. Ave Maria

           3èm doulè: Pèt Jezi ki gen douzan nan tanp Jerizalèm lan. Ave Maria

           4èm doulè: rankont avèk Jezi sou wout kalvè a. Ave Maria

           5yèm doulè: Krisifiksyon an, lanmò, blesi a nan bò a ak depozisyon an sou Zo bwa Tèt. Ave Maria

           6yèm doulè: Depozisyon Jezi nan bra Mari anba kwa a. Ave Maria

           7yèm doulè: antèman Jezi ak dlo nan je ak solitid Mari. Ave Maria