Sèt jwa yo nan Mari: devosyon apresye pa Madonna la

1. Bonjou, Mari, plen favè, tanp Trinite a, orneman bonte siprèm ak pitye. Pou kè kontan sa a nou mande nou pou merite ke Bondye Trinite toujou rete nan kè nou ak akeyi nou nan peyi vivan yo.

2. Bonjou, Mari, zetwal nan lanmè a. Kòm flè a pa pèdi bote paske nan odè a li bay la, kidonk, ou pa pèdi kandida a nan tifi pou nesans Kreyatè a. O pityèl Man, pou dezyèm kè kontan ou, se pwofesè nou nan akeyi Jezi nan lavi nou.

3. Bonjou, Mari, zetwal ou wè kanpe sou ti bebe a Jezi envite ou nan kontan paske tout moun adore Pitit ou. O etwal nan mond lan, se pou nou ofri tou lò a nan pite a nan lide nou an, lami a chastete nan kò nou, lansan nan lapriyè ak adorasyon kontinyèl.

4. Bonjou, Mari, yo ba ou yon katriyèm kè kontan: rezirèksyon Jezi nan twazyèm jou a. Evènman sa a ranfòse konfyans nan Bondye, pote espwa tounen, don favè. O, Vyèj, manman moun ki resite a, vide priyè nan tout lè pou nou ka rasanble ansanm ak kè kontan sitwayen nan syèl la, gras ak kè kontan sa a, nan fen lavi nou.

5. Bonjou, Mari, ou te resevwa yon senkyèm kè kontan lè ou te wè Pitit Gason an leve nan glwa. Gras ak lajwa sa a, nou pa egzije pou nou soumèt anba pouvwa dyab la, men pou nou monte nan syèl la, kote nou ka finalman jwi avèk ou ak Pitit Gason nou an.

6. Bonjou, Mari, plen favè. Syèl la kè kontan bay ou pa paraclit Sentespri a, lè li desann soti nan fèt Lapannkòt nan fòm lan nan lang nan dife. Pou sa a kè kontan nan nou nou espere ke Sentespri a ap boule peche yo ki te koze pa move lang nou an ak dife l 'nan favè Bondye a.

7. Bonjou, Mari, plen favè, Senyè a avèk nou. Pou setyèm kè kontan Kris la envite ou lè li te rele ou soti nan mond sa a nan syèl la, ogmante ou pi wo a tout koral yo selès. O Manman ak Pwofesè, lapriyè pou nou pou nou menm tou nou ka leve nan pi wo a nan bèl kalite yo nan lafwa, espwa ak charite pou ke yon jou nou ka ini ak koral yo nan moun ki beni nan lajwa etènèl.

Ann priye

Senyè Jezikri, ki te dean pou rejwi gloriye Vyèj Mari a avèk kè kontan sèt fwa sa a, pèmèt mwen selebre menm jwa sa yo avèk devouman, pou ke, atravè lapriyè matènèl ou ak merit gloriye mwen, mwen ka toujou libere de tout tristès prezante e merite kontan pou tout tan nan tout bèl pouvwa ou, ansanm ak li ak tout pèp Bondye ou yo. Amèn.