Giaculatorie yon Maria Santissima

Santa Maria, priye pou nou.
O Mari ki te ansent san peche, priye pou nou ki vire pou nou.
Priye pou nou menm ki sen Manman Bondye a paske nou te fè merite pwomès Kris la.
Beni nou ansanm ak Pitit Gason ou, Vyèj Mari a.
Manman m, konfyans ak espwa, nan ou mwen konfye epi abandone tèt mwen.
Manman m, konfyans mwen.
Doulè manman, priye pou mwen.
Kè trè dous nan Mari, kenbe vwayaj ou an sekirite.
Kè dous nan Mari, se pou mwen sali.
Manman bèl renmen, ede pitit ou yo.
Doulè manman, priye pou mwen.
Mari, espwa nou, gen pitye pou nou.
Montre tèt ou Manman pou tout moun, O Mari.
Manman m, prezève m 'jodi a soti nan peche mòtèl.
Maria, mwen ba ou pite mwen, pran swen li.
Benediksyon pou konsepsyon ki apa pou Bondye a ak Immaculate nan pi beni Vyèj Mari a, Manman Bondye a.
Rèn nan koloni a Sentespri lapriyè pou nou.
Mari, ki te rantre nan mond lan san defo, jwenn ke mwen ka jwenn soti nan li san fòt.
O Vyèj Sentespri, kite mwen fè lwanj ou; Ban m 'fòs ak lènmi m' yo.