Seliba prèt yo, pawòl Pap Franswa

"Mwen ale jiska di ke kote fratènite prèt la ap travay ak kote ki gen lyen nan vrè amitye, se la li posib tou pou viv la. chwa selibatè. Seliba se yon kado Legliz Latin nan veye, men se yon kado ki, pou yo ka viv kòm sanktifikasyon, mande pou relasyon an sante, relasyon ki gen tout bon estim ak bon vre ki jwenn rasin yo nan Kris la. San zanmi ak san lapriyè, seliba ka vin yon chay ensipòtab ak yon kont-temwen nan bèlte prètriz la”.

se konsa Papa Francesco nan ouvèti travay la nan Senpozyòm nan ankouraje pa Kongregasyon an pou Evèk.

Bergoglio te di tou: "La evèk li pa yon siveyan lekòl, li pa yon 'gadyen', li se yon papa, e li dwe eseye konpòte li paske okontrè li pouse prèt ale oswa pwoche bò kote moun ki pi anbisye”.

Nan lavi prèt Pap Franswa "te gen moman nwa": Bergoglio li menm te di, souliye, nan diskou ouvèti yon senpozyòm Vatikan sou prètriz la, sipò li te toujou jwenn nan pratik lapriyè. "Anpil kriz prèt yo gen nan orijin yo yon lavi ra nan lapriyè, yon mank de entimite ak Seyè a, yon rediksyon nan lavi espirityèl la nan yon senp pratik relijye", te di Pontif Ajantin an: "Mwen sonje moman enpòtan nan lavi mwen kote pwoksimite sa a ak Senyè a te desizif nan sipòte m ': te gen moman nwa ". Biyografi Bergoglio yo rapòte an patikilye ane ki vin apre manda li kòm "pwovensyal" Jesuit Ajantin yo, premye nan Almay ak answit nan Cordoba, Ajantin, kòm sitiyasyon ki gen difikilte enteryè patikilye.

Gen nouvo Sèvitè Bondye, desizyon Pap la, non

Gen nouvo Sèvitè Bondye, desizyon Pap la, non

Seliba prèt yo, pawòl Pap Franswa

Seliba prèt yo, pawòl Pap Franswa

Jounen mondyal granparan ak granmoun aje yo, Legliz la deside dat la

Jounen mondyal granparan ak granmoun aje yo, Legliz la deside dat la

Jenou Pap Francis fè mal, "Mwen gen yon pwoblèm"

Jenou Pap Francis fè mal, "Mwen gen yon pwoblèm"

Pap Francis: "Nou mande Bondye kouraj imilite"

Pap Francis: "Nou mande Bondye kouraj imilite"

Pap Francis: "Bondye pa yon mèt ki chita nan syèl la"

Pap Francis: "Bondye pa yon mèt ki chita nan syèl la"

Pap Francis: "Jèn yo pa vle fè pitit men chat ak chen fè"

Pap Francis: "Jèn yo pa vle fè pitit men chat ak chen fè"