Siplikasyon pou Lady nou nan Pompei: 8 me, jou a nan favè Bondye, jou a nan Mari

Siplikasyon Madonna nan Pompei. Nan non Papa a ak Pitit la ak Sentespri a. Amèn.

O Augusta Rèn nan viktwa, O Souvren nan syèl la ak latè, nan ki non syèl la kontan ak gwo twou san fon yo tranble, O bèl pouvwa Rèn nan Rosary a, nou konsakre pitit ou, sanble nan tanp ou a nan Pompei, nan jou sa a solanèl, vide soti afeksyon yo nan kè nou ak avèk konfyans nan timoun nou eksprime mizè nou yo ba ou. Soti nan fòtèy la nan klemans, kote ou chita Rèn, vire, O Mari, kontanple ou kontanple sou nou, sou fanmi nou yo, sou Itali, sou Ewòp, sou mond lan. Pran pitye pou ou pou pwoblèm yo ak pwoblèm ki anmèdan lavi nou.

Gade, O Manman, konbyen danje nan nanm ak nan kò a, konbyen kalamite ak afliksyon yo fòse nou. O Manman, sipliye pou nou mizèrikòd nan men Pitit divin ou an epi genyen kè moun k’ap fè peche yo avèk klemans. Yo se frè nou yo ak pitit ou yo ki koute san an Jezi dous ak tris kè ki pi sansib ou. Montre tèt ou bay tout moun ki sa ou ye, Rèn nan lapè ak padon. Ave Maria

Siplikasyon Madonna nan Pompei ekri pa Bartalo Longo

Se vre ke nou, anvan tout moun, byen ke pitit ou yo, ak peche tounen vin crucify Jezi nan kè nou ak pèse kè ou ankò.
Nou konfese li: nou merite pinisyon ki pi di yo, men sonje ke sou Golgota, ou te ranmase, avèk san divin, testaman Redanmtè ki mouri a, ki te deklare ou Manman nou, Manman pechè yo. Se poutèt sa, kòm Manman nou, ou se avoka nou, espwa nou.

Epi nou menm, kriye, lonje men sipliye nou yo ba ou, kriye: Pitye! O bon Manman, gen pitye pou nou, sou nanm nou, sou fanmi nou, sou fanmi nou, sou zanmi nou yo, sou moun ki mouri nou yo, pi wo a tout sou lènmi nou yo ak sou anpil moun ki rele tèt yo kretyen, men ofanse kè a renmen nan ou Pitit mwen. Mizèrikòd jodi a nou sipliye pou nasyon yo pèdi, pou tout Ewòp, pou lemonn antye, pou ou ka retounen tounen vin jwenn Bondye nan kè ou. Mizèrikòd pou tout moun, O Manman Mizèrikòd! Ave Maria

Nou priye Mari siplikasyon

Benediksyon, O Mari, pou ban nou! Jezi mete tout trezò li yo ak mizèrikòd nan men ou.
Ou chita, kouwone Rèn, sou bò dwat Pitit ou a, klere ak tout bèl pouvwa imòtèl sou tout koral yo nan zanj Bondye yo. Ou pwolonje dominasyon ou osi lwen ke syèl la, ak latè a ak tout kreyati yo sijè a ou. Ou se Toupisan an pa favè, kidonk, ou ka ede nou.

Si ou pa t 'vle ede nou, paske nou se timoun engra epi nou pa merite pwoteksyon ou, nou pa ta konnen ki moun pou nou ale. Kè manman ou pa pral pèmèt nou, pitit ou yo, pèdi, wè Timoun nou wè sou jenou ou ak kouwòn mistik ke nou gade nan men ou, enspire nou avèk konfyans ke nou pral tande. Epi nou konplètman mete konfyans nou nan ou, nou abandone tèt nou kòm timoun ki fèb nan bra yo nan manman ki pi sansib, epi, jodi a, nou ap tann favè yo long dire nan men ou. Ave Maria

Petisyon a Lady nou nan Pompeii

Nou mande benediksyon pou Maria

Koulye a, nou mande w yon dènye favè, O Rèn, ke ou pa ka refize nou nan jou sa a ki pi solanèl. Bay nou tout lanmou konstan ou ak nan yon fason espesyal benediksyon manman ou. Nou pap detache de ou jiskaske ou beni nou. Beni, oh Mari, nan moman sa a, Siprèm Pontif la. Ansyen bèl kouwòn ou an, pou triyonf rozè ou yo, kote yo rele w larenn viktwa yo, ajoute sa ankò, O manman: bay triyonf pou relijyon ak lapè pou sosyete imen an.

Beni Evèk nou yo, Prèt yo ak espesyalman tout moun ki zele pou onè nan Tanp ou an. Finalman, beni tout moun ki asosye ak tanp ou a nan Pompeii ak moun ki kiltive ak ankouraje devosyon nan Rosary a apa pou Bondye. O benediksyon Rosary nan Mari, dous Chèn ki mare nou nan Bondye, kosyon nan renmen ki ini nou nan zanj Bondye yo, gwo kay won delivre nan atak yo nan lanfè, pò ki an sekirite nan nofraj la komen, nou pa janm ap kite ou ankò. Ou pral gen konfò nan lè a nan agoni, ba ou dènye bo nan lavi ki ale deyò. Ak dènye aksan nan bouch nou yo pral non dous ou, oswa Rèn nan kolye a nan Pompeii, oswa Manman mwen renmen anpil, oswa Refij nan moun k'ap fè peche, oswa Sovè konsolè nan tris la. Se pou ou beni toupatou, jodi a ak toujou, sou latè ak nan syèl la. Amèn. Bonjou Regina. Nan fen Siplikasyon an se pou nou envoke Bartalo Longo.

Atik ki gen rapò