Siplikasyon pisan bay Sen Jozèf Moscati pou gerizon malad yo.

Ann fè yon lapriyè pou moun ki malad nou yo avèk konfyans.

Sen Jozèf Moscati sipliye
Saint Joseph Moscati

Saint Giuseppe Moscati nonm lafwa ak syans, doktè plen ak bon kè, nou mande w yon lapriyè. Ou menm ki te toujou geri tout moun, san gade nan klas sosyal, san ou pa janm vle anyen an retou sitou nan men moun ki pi defavorize yo, gade soufrans lachè ak nanm nou menm pòv pechè yo.

Konsyan ke malerezman li pa posib pou evite kalamite ak maladi nan monn sa a, nou mande w oswa gwo doktè vètye, pou lapriyè w ak Seyè nou an. Nou priye w ak afè ak ferveur, koute lapriyè nou epi ede nou nan bezwen jan ou te toujou pare pou w fè nan chak okazyon nan lavi sou tè a.

Nou priye pou moun ki soufri nan nanm ak nan kò yo.

Ede moun ki malad k ap viv ak doulè nan lopital, lakay yo, imobilize nan yon kò ki pa reponn a okenn kòmandman ankò, men tou ak tout moun ki malad nan lespri ak lespri. Gen anpil maladi nanm nan, epi yo ogmante nan moman kriz total sa yo ki wè mond lan tonbe nan lagè ak enkyetid yo ki lye ak travay ak diyite konsekan moun nan.

Estrès, enkyetid, depresyon ak atak panik se jis kèk nan patoloji nou lite ak chak jou, nan lavi sa a ki te vin tèlman difisil ak konplike. O Sen Giuseppe Moscati, ou menm ki te byen konnen doulè maladi a, sitou lè li te frape pòv yo menm plis san defans ak ekspoze, gade ak pitye sou kondisyon nou an epi entèvni nan defans nou.

Avèk lapriyè w la ede nou sipòte doulè a, ogmante konfyans nou nan Bondye Papa nou ki wè tout bagay e ki ka rezoud tout bagay. Sen Giuseppe Moscati, ou menm ki mete konesans ou nan sèvis lòt moun, ki pi enb ak nan bezwen, ede doktè yo pratike pwofesyon yo ak onètete ak jistis san yo pa panse sèlman nan vin rich.

Sen Jozèf Moscati sipòte nou nan eprèv difisil sa yo, ede nou pa janm pèdi lafwa epi eklere nou sou chemen pou nou pran pou n rive jwenn yon rekiperasyon konplè.

Atik ki gen rapò