Tan pou konsakre bay Bondye yo dwe yon bon kretyen

Tan se bagay ki pi presye nou genyen men raman nou reyalize li .... Nou konpòte nou tankou èt etènèl (e aktyèlman nou se), men pwoblèm nan ak fason sa a nan panse se ke nonm konsidere tèt li p'ap janm fini an sou tè sa a. Tan souvan konsidere kòm yon konsèp abstrè, tankou si li pa t egziste. Sa a pa ka ka a pou kretyen an. Nou dwe wè ak viv tan nou sou tè sa a kòm yon pelerinaj, yon vwayaj nan direksyon pou yon dimansyon tan diferan de nou, pi bon, kote revèy pa gen okenn men yo. Nou menm kretyen se nan mond lan men se pa nan mond lan.

Koulye a, nou pa ka neglije lavi nou, men nou dwe vin okouran de gen devwa espirityèl nan direksyon pou Bondye, nanm nou ak nan direksyon pou moun ki bò kote nou. Nou souvan fè obsèvasyon an relasyon ak jenerasyon nou an, fwa sot pase yo ak kandida pou tan kap vini an. Lè nou verifye siksesyon evènman yo, nou pa ka pa wè siy tan yo anonse nan Pawòl Bondye a epi nou pa ka pa konsidere sèlman pawòl Jezi yo: 2 tan an akonpli e Wayòm Bondye a pre ”.

Nou souvan gen tan pou anpil bagay, men se pa pou Bondye. Konbyen fwa, parès, nou di: "Mwen pa gen tan?!". Verite a se ke nou itilize tan nou seryezman pandan ke an reyalite ta dwe gen bezwen pou aprann kijan pou itilize li nan bon fason an, nou bezwen etabli priyorite. Konsa, nou ka fè pi bon itilizasyon lavi nou, kado presye Bondye te ban nou an, lè nou vwe bon moman a bay Bondye. Nou pa dwe pèmèt divès aktivite nan lavi nou anpeche oswa anpeche kwasans espirityèl nou an. Jezi dwe e se priyorite kretyen an. Bondye di nou "Chèche premye Peyi Wa ki nan Bondye ak jistis li yo ak tout lòt bagay ap vin jwenn ou."