"Ti bagay yo" sa yo ki fè nanm nan kè kontan ak trankilite


Rechèch la kontinyèl yo dwe espesyal, kanpe soti nan tout bagay ak tout moun te mennen moun bliye siyifikasyon an pou yo te senp, san yo pa malis.
Ti bagay yo responsab pou gwo chanjman yo epi yo karakterize lavi chak jou nou, nòmalite lavi a, e se soti isit la ke tout kado espirityèl sa yo ki fè nou apwouve pa Bondye dwe manifeste; yo detèmine kalite lavi kretyen nou yo.
Sa ki nan je nou ta ka sanble ensiyifyan, san enpòtans, Bondye pran li an konsiderasyon.
Bondye pa bezwen rele nou fè bagay ekstraòdinè pou evalye fidelite nou, li pral make jisteman pa "ti bagay yo".
Nou kapab tou fè kontribisyon nou nan èd espirityèl tou senpleman pa prezan nan sikonstans difisil. Atravè sipò senp nan lapriyè nou ka ede nan travay Bondye a ak nan sosyete a. Menm sèlman volonte nou pou satisfè bezwen lòt moun ka parèt pi plis pase yon ti èd.


Li souvan te panse ke travay la kretyen se kanpe dèyè yon lestrad ak preche Pawòl la; men nou gen anpil egzanp nan Nouvo Testaman an nan sèvis ki sanble mwens enpòtan ki te fè avansman ak kwasans Legliz la.
Menm dèyè yon ti temwayaj gen lanmou pou nanm, fidelite ak Bondye, konfyans nan Pawòl Bondye a, elatriye.
Travay Bondye a te toujou grandi gras a kontribisyon nan anpil ti temwayaj ki pa yon ekspresyon de inutiles men nan jenewozite.
An reyalite, ofrann yo, ti ak gwo, ke Bondye akeyi yo se sa yo te fè vle, ak kè kontan, ak UN ak selon vle di yon sèl la. Se pou Bondye ede nou gen bon santiman menm nan ti bagay yo.
Lè ou senp se pi bon bagay nan mond lan ... ..