Tridou Sentespri a

1ye jou

Lapriyè biblik
Vini non nan nou, Sentespri
Lespri Sajès la,
Lespri entèlijans lan
Lespri Bondye pou adore,
vini nan nou, Sentespri!
Lespri Bondye nan fòs,
Lespri Bondye nan syans,
Lespri Bondye a nan kè kontan,
vini nan nou, Sentespri!

Lespri lanmou,
Lespri lapè,
Lespri rejwisans,
vini nan nou, Sentespri!

Lespri sèvis,
Lespri bonte,
Lespri dous,
vini nan nou, Sentespri!

O Bondye, Papa nou,
prensip tout lanmou ak sous tout kè kontan, lè nou ban nou Lespri Pitit Gason w lan Jezi, vide plenite lanmou nan kè nou paske nou pa ka renmen lòt moun esepte ou menm epi sove tout tandrès imen nou nan yon sèl lanmou sa a.

Soti nan Pawòl Bondye a - Nan liv pwofèt Ezekyèl la: "Nan jou sa yo, men Granmèt la te sou mwen epi Granmèt la te fè m’ soti nan lespri, li mete m ’nan plenn ki te plen zo: li te fè m’ pase tout kote pou yo. Mwen te wè ke yo te nan anpil kantite sou vout la nan fon an ak tout cheche. Li te di m ': "Pitit lòm, èske zo sa yo ap kapab viv ankò?". Mwen reponn, "Seyè Bondye, ou konnen". Li reponn: “Pwofetize sou zo sa yo epi di yo: zo cheche, tande pawòl Granmèt la.
Seyè a, Bondye a, pale ak zosman sa yo: Gade, m 'ap kite lespri a antre nan ou, epi ou ap viv ankò. Mwen pral mete nanm ou sou ou, epi fè kò a grandi sou ou, mwen pral detire po ou, ak lanne lespri a nan ou, epi ou ap viv ankò, ou pral konnen ke mwen se Seyè a ".
Mwen te pwofetize jan mwen te bay lòd la, pandan ke mwen te pwofetize, mwen te tande yon bri epi mwen te wè yon mouvman ant zo yo, ki te pwoche youn ak lòt, chak nan korespondan li yo. Mwen gade, mwen wè nè ki anwo yo, kò a grandi ak po a kouvri yo, men pa te gen okenn lespri nan yo. Li te ajoute: “Pwofetize lespri a, pwofetize pitit gason lòm epi anonse lespri a: Senyè Bondye a di: Lespri, soti nan kat van yo epi soufle sou mò sa yo pou yo ka reviv. ". Mwen pwofetize jan li te kòmande m 'ak Lespri Bondye a te antre nan yo epi yo tounen vin jwenn lavi ak leve kanpe, yo te yon gwo lame, vas.
Li di m ': -Nonm o! Zo sa yo se tout pèp Izrayèl la yo ye. gade, yo di: zo nou yo cheche, espwa nou disparèt, nou pèdi. Se poutèt sa, pwofetize epi di yo: Senyè Bondye a di: Gade, mwen louvri tonm ou yo, mwen leve ou nan tonm ou yo, O pèp mwen an, epi mwen mennen ou tounen nan peyi Izrayèl la. Ou pral rekonèt ke mwen se Seyè a lè mwen louvri tonm ou ak leve ou soti nan mitan tonm mò ou yo, pèp mwen an. Mwen pral kite lespri mwen antre nan ou epi ou pral viv ankò, mwen pral fè ou repoze nan peyi ou, ou pral konnen ke mwen se Seyè a. Mwen te di li epi mwen pral fè li "(Ez 37, 1 - 14)

Lwanj pou Papa a

2ye jou

Lapriyè biblik
Vini non nan nou, Sentespri
Lespri Sajès la,
Lespri entèlijans lan
Lespri Bondye pou adore,
vini nan nou, Sentespri!
Lespri Bondye nan fòs,
Lespri Bondye nan syans,
Lespri Bondye a nan kè kontan,
vini nan nou, Sentespri!

Lespri lanmou,
Lespri lapè,
Lespri rejwisans,
vini nan nou, Sentespri!

Lespri sèvis,
Lespri bonte,
Lespri dous,
vini nan nou, Sentespri!

O Bondye, Papa nou,
prensip tout lanmou ak sous tout kè kontan, lè nou ban nou Lespri Pitit Gason w lan Jezi, vide plenite lanmou nan kè nou paske nou pa ka renmen lòt moun esepte ou menm epi sove tout tandrès imen nou nan yon sèl lanmou sa a.

Soti nan Pawòl Bondye a Soti nan lèt Sen Pòl Apot la bay Galat yo:
"Frè m 'yo, mache dapre Lespri Bondye a, epi ou pa pral mennen nan satisfè dezi yo nan kò a, kò a gen dezi kontrè ak Lespri Bondye a ak Lespri Bondye a gen dezi kontrè ak kò a, bagay sa yo opoze youn ak lòt, pou ke ou pa fè sa ou vle. Men, si ou kite Lespri Bondye a gide ou, ou pa anba lalwa Moyiz la ankò.
Apre yo tout, travay yo nan kò a yo byen li te ye: fònikasyon, malpwòpte, libète, idolatri, maji, lènmi, dezakò, jalouzi, disansyon, divizyon, faksyon, jalouzi, tafyatè, orji ak renmen an, sou bagay sa yo mwen avèti ou, menm jan mwen deja genyen te di, ke nenpòt moun ki fè yo pa pral eritye Peyi Wa ki nan Bondye. Fwi Lespri Bondye a, nan lòt men an, se lanmou, kè kontan, lapè, pasyans, bonte, bonte, fidelite, dousè, metriz, kont bagay sa yo pa gen lalwa.
Koulye a, moun ki nan Kris Jezi yo kloure sou kwa a kò a ak pasyon yo ak dezi yo. Se poutèt sa, si nou viv nan Lespri Bondye a, nou menm tou nou mache selon Lespri Bondye a "(Gal 5,16: 25-XNUMX)

3ye jou

Lapriyè biblik
Vini non nan nou, Sentespri
Lespri Sajès la,
Lespri entèlijans lan
Lespri Bondye pou adore,
vini nan nou, Sentespri!
Lespri Bondye nan fòs,
Lespri Bondye nan syans,
Lespri Bondye a nan kè kontan,
vini nan nou, Sentespri!
Lespri lanmou,
Lespri lapè,
Lespri rejwisans,
vini nan nou, Sentespri!

Lespri sèvis,
Lespri bonte,
Lespri dous,
vini nan nou, Sentespri!

O Bondye, Papa nou,
prensip tout lanmou ak sous tout kè kontan, lè nou ban nou Lespri Pitit Gason w lan Jezi, vide plenite lanmou nan kè nou paske nou pa ka renmen lòt moun esepte ou menm epi sove tout tandrès imen nou nan yon sèl lanmou sa a.

Soti nan Pawòl Bondye a - Soti nan Levanjil la dapre Jan:
"Nan moman sa a, Jezi di disip li yo:" Si ou renmen m ', ou pral kenbe kòmandman m' yo.
M ap priye Papa a epi l ap ba ou yon lòt Konsolatè pou ou rete avèk ou pou tout tan.
Si yon moun renmen m, l ap kenbe pawòl mwen e Papa m ap renmen l e n ap vin jwenn li epi n ap fè lakay nou avè l. Moun ki pa renmen m ', li pa kenbe pawòl mwen yo. Pawòl ou tande a se pa mwen, se Papa a ki voye m' lan.
Bagay sa yo mwen te di ou lè mwen te toujou avèk ou. Men, Konsolatè a, Sentespri Papa a pral voye nan non mwen, ap moutre nou tout bagay epi l ap fè nou sonje tout sa mwen te di nou "(Jn 14,15 - 16 - 23)

O Vyèj Immaculate, manman mizèrikòd, sante malad, refij pechè, consoler de aflije yo, ou konnen bezwen m, soufrans mwen; dein pou m vire yon gade favorab sou mwen pou soulajman ak konfò mwen.
Lè nou parèt nan grot Lourdes la, ou te vle li vin yon kote privilejye, ki soti nan ki gaye gras ou, ak anpil moun kontan yo te deja jwenn remèd la pou enfimite espirityèl ak kòporèl yo.
Mwen menm mwen menm mwen plen konfyans nan implore favè matènèl ou; tande priyè enb mwen, manman sansib, ak ranpli ak benefis ou yo, mwen pral fè efò imite bèl kalite ou yo, yo patisipe yon jou nan tout bèl pouvwa ou nan paradi. Amèn.

Lwanj pou Papa a