TWAZYÈY GRAVYE POU MARYE POU JWENN LIVYEN SAN

O pi sen Vyèj Mari, ki moun ki nan Immaculate Konsepsyon ou yo te fèt pa Sentespri a eli Tabènak divinite a, lapriyè pou nou.

Se konsa, paraklet diven an pral byento vini nan renouvle figi a nan tè a.

Bonjou Mari.

O pi sen Vyèj Mari, ki nan mistè enkarnasyon an te fèt pa Sentespri vre Manman Bondye a, lapriyè pou nou.

Se konsa, paraklet diven an pral byento vini nan renouvle figi a nan tè a.

Bonjou Mari.

O pi bèl vyèj Mari, ki moun ki te nan lapriyè, ak Apot yo nan chanm nan Upper ke yo te kouvri ak Sentespri a, lapriyè pou nou.

Se konsa, paraklet diven an pral byento vini nan renouvle figi a nan tè a.

Bonjou Mari.

Pè nou: Sentespri ou vini, Seyè, ak transfòme nou anndan ak kado l 'yo: kreye nan nou yon kè nouvo, pou nou ka plezi ou ak konfòme tèt nou ak volonte ou. Pou Kris, mèt nou an. Amèn.