Yon priyè pou favè pandan wap navige nan lavi a

"Kèlkeswa sa ou fè, travay nan kè a, tankou pou Seyè a epi yo pa pou gason". - Kolosyen 3:23

Mwen sonje plizyè ane de sa lè mwen te anseye pitit mwen yo kondwi. Pale sou enervan! Chita sou chèz pasaje a, mwen te santi m absoliman dekouraje. Tout sa mwen te kapab fè se te ba yo konsèy ak pèmèt yo swiv li. Men, lè yo te kòmanse kondwi pou kont li, mwen pa panse ke mwen te dòmi pou jou!

Koulye a, lè li rive anseye timoun yo kondwi, ou ka fè li nan de fason. Ou ka kòmanse pa montre yo twous la premye swen, kat jeyografik, kat asirans, ak ki kote yo mete Starbuck yo pandan y ap machin nan ap deplase. Oswa (fason ki pi bon), ou ka kite yo kòmanse kondwi epi montre yo sa yo dwe fè sou wout la.

Bondye vle nou konnen ki jan yo mennen lavi yo. Youn nan fason li te ka anseye nou se di nou egzakteman ki jan yo reponn a nenpòt sitiyasyon ki ta ka leve. Tout sa nou ta dwe fè se memorize enstriksyon ou yo epi nou ta dwe anfòm.

Men, ki jan yo mennen, Bondye konnen pi bon fason pou aprann se soti epi fè eksperyans lavi pou kont ou, mache pa Lespri Bondye a epi koute li jan nou ale. Se konsa, si ou vle jwenn soti nan pi fò nan lavi, ap viv anseye. Kite Sentespri a gide etap ou epi ou pral aprann ki jan yo briye nan tout aspè nan lavi!

Chè Seyè, pèmèt nou pran tout eksperyans nou posede epi sèvi ak li pou bon nan vwayaj sa a pou tout lavi a. Aprann nou pou nou gen bon konprann epi pou nou sèvi ak bon konprann sa a pou bèl pouvwa ou. Aprann nou fè efò pou ekselans nan tout sa nou fè. Se pou aksyon nou yo toujou bon e kè nou toujou sansib pou vwa ou. Amèn