LWA POU ADORASYON PERENNAL

Nan premye Awakening a, nan non Trinite Sentespri a, nou envoke zanj Gadyen nou an pou pran kè nou epi miltipliye li pa bon kalite diven jan anpil fwa tankou gen Tabèn ki egziste nan tout linivè a, toulède karyè ak atistik katedral gwo tankou senp pòv ki gen imilite moun kap pale yo.

Ak vitès nan panse zanj nou an, pi lespri, pote kè nou fèmen nan pòt yo nan Tabernacles yo endividyèl pou ke li lavi nan Jezi, vibrasyon nan Jezi, se boule pou Jezi.

Anplis de sa kè nou an, anflame ak pi ak renmen fervent:

1) plak pwotèj Jezi kache nan Tabènak la apa pou Bondye pou tout flèch yo pwenti, epi anpwazonnen jete l 'sou li pa gason engra, move moun ak mechanste ak krim menmen yo ak peche, kraze kont li epi yo pa vini nan fè mal ak ... detache kè Immaculate la nan Jezi a ekaristik;

2) pou tout tan fè Lwa a nan renmen Enfini.

Adorasyon sa a nan nou dwe kontinuèl osi lontan ke nou ap viv, lide renouvle li nan chak bat nan kè nou ak tout souf nan pwatrin nou an.

LWA POU renmen enfini

Se konsa, akeyi nan kè a nan Jezi.

Rasanble nan gwo adorasyon nou bay:

1) Yon bo anpil tandr nan fwon Jezi, pou kouwòn pikan yo, nan twou ki soti nan kouwòn lan ak nan tout molekil kouwòn lan, nan vyann ki soti nan kouwoun ki touche a ak nan san ki te tonbe a: Pou repare tout peche nan panse moun te komèt, panse move, nan revanj, nan jalouzi, nan jalouzi, fyète, ensousyan, elatriye .

2) Yon bo nan yon souflèt gòch la ak kòm anpil lòt bo tankou te gen frap ki mechan yo te bay Jezi pandan pasyon l ', li tout moun sa yo li te resevwa depi lè sa a, ak bo lòt tankou anpil tankou molekil yo nan vyann lan ak men sakrilèj. afekte: Pou repare tout peche komèt move moun yo ak moun fache: pale mal sou Bondye, fè sèman sou mo, fè sèman mo, joure, bat, asasinay, elatriye.

3) Yon bo sou yon souflèt dwat la, ak kòm anpil bo lòt jan te gen krache ke mechan yo jete sou figi a nan Jezi ak tout moun sa yo li te resevwa depi lè sa a, ak bo lòt jan gen molekil yo nan kò a Divine ak krache mouye : Pou rapyese tout moun ... soti nan moun ki gen fyète, fyète, lanbisyon, vananlery, pwòp tèt ou-renmen, elatriye. .

4) Yon bo nan tete a nan Jezi yo dwe repete anpil fwa tankou gen nan kantite ak entansite, imilyasyon yo, joui yo, joure yo, joure yo, ofans yo ak tout lòt penalite yo moral: Pou repare tout peche yo nan moun komèt ak pa pran pasyans sa yo eprèv, kite tèt ou simonte pa dekourajman ak dezespwa.

5) Yon bo sou Groove nan gwo twou san fon nan zepòl dwat la, ki te pwodwi pa bwa a lou nan kwa a ak chak molekil nan bwa a sakre ak kò a diven nan zepòl la, do ak ren soti nan kwa a manyen ak san an koule atè. Pou repare tout peche moun te komèt lè yo rebele kont doulè, eprèv ak kwaze Senyè a voye yo.

6) Yon bo nan klou yo ak maleng yo nan men yo ak pye yo ak nan chak molekil nan klou yo ak nan kò a nan diven manyen pa yo ak pa san an tonbe. Pou repare tout peche moun yo komèt nan opoze a volonte Bondye: dezobeyisans, kritik, plent, bougonnen.

7) Yon bo nan blesi yo jenou ki te pwodwi pa tonbe yo ak nan tout molekil nan koule atè a san ak san tache sab, kòmanse nan jaden an legim nan tèt la nan Zo bwa Tèt la. Pou repare tout peche moun komèt ki pa lapriyè, ki gen respè imen epi ki pa vle rekonèt, sèvi ak renmen Bondye.

8) Yon bo nan kò a diven blese pa flagellation a san fwa ni lwa, ak chak souflèt nan flagèl yo ak nan chak atòm nan vyann ak flagèl frape ak san koule atè. Pou repare tout peche moun komèt avèk imoralite nan panse, afeksyon, dezi, mo ak zèv.

9) Yon bo nan chak batman kè a nan Jezi, nan chak souf nan pwatrin li, nan chak gout nan san l 'yo, nan chak atòm nan kò l' yo, venn, zo, nè, nan chak mouvman nan kò li, nan tout zak volontè. ak entelektyèl ak tout travay fè nan 33 ane l 'yo.

Pou repare tout peche yo komèt pa moun ki, olye pou yo renmen Bondye ak vwazen, renmen bèt dezòdone, richès ak machandiz tonbe nan mond sa a.

10) Yon bo nan tout santi te santi, nan tout varyasyon nan doulè, nan tout panse, afeksyon, dezi, aspirasyon ak enklinasyon, toujou nan tout 33 ane: pou fè reparasyon pou tout peche yo nan avarice, nan dissipation, nan bliye komèt pa moun. .

11) Yon bo nan chak silab pwononse pa bouch ou, nan chak pèsepsyon nan son nan zòrèy ou, nan chak Vibration nan limyè nan je ou, ak nan tout varyasyon nan gou, sant ak manyen nan li yo 33 ane nan lavi: pou fè reparasyon pou tout moun ... peche moun te komèt avèk abi senk sans yo.

12) Yon bo nan chak grenn sab trennen anba pye, nan chak atòm nan lè a manyen ak respire pa l ', toujou nan tout 33 ane li yo nan lavi: pou fè reparasyon pou peche yo nan safrete ak enprevi.

13) Yon bo trè tandin bò louvri l 'yo, kay nou an tout tan: pou fè reparasyon pou tout limyè, grav ak grav anpil enpèfeksyon yo nan charite komèt pa moun.

Sa yo bo endividyèlman pran yo dwe miltipliye anpil fwa tankou zetwal yo nan syèl la, gout yo nan lanmè a, grenn sab, atòm yo nan lè a, nan etè a, nan tout kò yo nan syèl la nan: yon santèn milyon, de dè milya, de trillions, de quadrillions, de quintillions, de sextillions, de septillions, de octillions, de nonilions, de decillions, de senkant milyon santan de yon dezyèm.

Zak sa a nan renmen enfini dwe dire san entèripsyon yon moman, tout lavi mwen epi mwen gen entansyon renouvle li an patikilye ak tout batman kè mwen ak tout souf nan pwatrin mwen.

Mwen gen entansyon, ak chak nan sa yo bo enfini, fè: yon zak nan renmen trè fervent nan adorasyon gwo twou san fon; yon zak mèsi sensè nan reparasyon enfini; yon zak imilite pwofon defye absoli nan mwen: yon zak konfyans san limit nan Bondye nan abandon konplè ak "fiat" nan renmen pi bon; yon lapriyè ki pi fyab, pou Jezi pou fè lwanj ak konsole;

pou konvèsyon pechè yo;

pou delivrans nan nanm;

pou sanktifikasyon tout prèt;

pou triyonf Legliz la, jistis ak verite;

sipòte nanm yo apa pou Bondye purgatwar;

pou viv apa pou mwen.

KÈ SANS KAPAB JEZI, MWEN KONFID NAN OU.

Soti nan kè ou mwen tann yon torrent nan favè Bondye a ak pitye, fòs la pote soti nan tout volonte ou sou mwen, realizasyon an nan tout desen ou sou lavi mwen.

Mwen ka pèdi tout bagay, menm favè, men jouk mwen mouri, mwen p'ap janm pèdi konfyans. Paske mwen gen lafwa nan ou epi yo pa nan fòs mwen, e li enposib espere twòp nan kè ou. Mwen pa vle panche sou bèl kalite bèt mwen yo e pa menm sou kado ou yo. Gen kèk ki pral di: konfyans mwen se patènite a nan Bondye; lòt moun, konfyans mwen se persevering priyè; toujou lòt moun, konfyans mwen se konfyans pwòp mwen. Pou mwen, konfyans mwen se tout bagay sa yo, e menm yon bagay plis: konfyans mwen, pou mwen, se kè ou. Yon kè tankou ou, oswa Jezi, pa ka desevwa nenpòt moun, pa menm pi kriminèl la. Si tout bagay kraze pou mwen ak nan mwen, Kè ou ta toujou rete pou mwen kè a pè nan Jezi kwa a.

Nan mizè mwen, konfyans mwen se kè ou divin rich nan baz byenfonde;

nan feblès mwen an, konfyans mwen se kè puisans ou ak liberal;

nan peche m yo, konfyans mwen se kè enfiniman mizèrikòd ou;

nan egoyis mwen, konfyans mwen se kè ou limen ak renmen nan foli a nan kwa a; nan priyè mwen, konfyans mwen se kè ou debòde ak sansibilite filis pou Papa a; nan charite mwen, konfyans mwen se kè ou plen nan yon lespri nan renmen;

nan zèl mwen, konfyans mwen se kè ou boule nan dezi a pou rachte nanm ak san presye ou.

Atravè Sentespri a kè ou se pou mwen ak nan mwen toujou ak pou tout bagay. Nan li, mwen sèten ke mwen pral jwenn infallibly tout sa ki manke nan m ': resanblè a nan kè ou ak sa yo ki an Manman an Immaculate, redanmsyon an nanm, reparasyon nan tout ofans, ak tout bèl pouvwa a pi gwo nan Trinité Bondye a, nan ki mwen sèlman vle ak etènèlman nan kè pèse ou, viv ak mouri. Se konsa, mwen espere, se konsa se pou li.

LT PRAL ansèyman pa Seyè a SÈL JOSEFA MENENDEZ
O, Papa mwen renmen anpil la, Bondye enfiniman bon, gade nan Pitit ou Jezikri ki, mete tèt li ant jistis diven ou ak peche yo nan nanm, implora padon ou.

O Bondye mizèrikòd, gen pitye pou pechè yo. Limen move lespri yo egare yo pou yo pa kite tèt yo pran tèt yo epi trennen ... Li bay fòs nanm yo ke yo rejte enkonvenyans yo ke lènmi an gen tandans fè yo epi retounen ak nouvo vigè sou chemen vèti.

O Papa Etènèl, wè soufrans ke Jezikri, Pitit Gason byenneme ou, te soutni nan Pasyon li. Vize devan l ', ofri kòm yon viktim yo jwenn nanm limyè ak fòs, padon ak pitye!

O Pi Sentespri Bondye, nan prezans zanj yo ak Sen yo pa diy pou parèt, padonnen tout defo ki pran angajman ak panse ak dezi. Resevwa nan èkspyasyon ofans sa yo tèt la pèse ak pikan nan pitit gason divin ou an. Resevwa san an pi bon ki ap koule nan yon kopi konsa gwo!

Pirifye nanm yo. Limen ak eklere entelijans yo tou nwa ak san diven sa a se fòs yo, limyè yo, lavi yo!

Byenveni, Pifò Sentespri Papa, soufrans yo ak merit yo nan tout nanm yo ki, ini ak merit yo ak soufrans nan Jezi Kris la, yo ofri tèt yo bay ou avèk li ak pou l ', se konsa ke ou padonnen mond lan!

O Bondye ki gen pitye ak lanmou, se pou w fèb, limyè avèg yo ak objè lanmou pou nanm yo. Papa ki p'ap janm fini an ki pou lanmou moun te bay lanmò pou Sèl Pitit Literal ou, pou san li, pou merit li, pou kè li, gen pitye pou tout mond lan epi padonnen tout peche ke yo komèt.

Resevwa enb reparasyon ki chwazi nanm nou yo ofri! Join yo nan baz byenfonde nan Pitit diven ou, se konsa ke baz byenfonde yo jwenn gwo efikasite.

O Papa etènèl, gen pitye pou nanm epi sonje ke tan jistis ou poko rive, men se mizèrikòd ou!

O Bondye senpleman apa pou Bondye, mwen adore ou ak imilite prosfone tèt mwen nan prezans ou ak mwen mande ou nan non divin Pitit ou a padonnen anpil pechè ki ofanse ou!

Mwen ofri ou lavi mwen e mwen ta renmen repare anpil ingratitudes.

Papa mwen, apa pou Bondye ak mizèrikòd resevwa dezi mwen konsole ou, mwen ta renmen pou kapab repare tout ofans yo nan moun ... men, depi sa a se enposib pou mwen, mwen ofri ou merit yo nan Redanmtè a nan limanite, satisfè jistis ou.