Felszentelés Jézus Krisztusnak, ima

Signore Jézus Krisztus, ma újra és fenntartás nélkül Isteni Szívednek szentelem magam. Testemet neked szentelem minden érzékszervével, lelkemet minden képességével, egész lényemet. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, minden szenvedésemet és fáradozásomat, minden reményemet, vigasztalásomat és örömömet.

Különösen neked ajánlom ezt a szegény szívemet, hogy csak Téged tudjon szeretni, és áldozatként emésztse fel magát szereteted tüzében. Fenntartások nélkül bízom Benned, és remélem bűneim bocsánatát végtelen Irgalmad által.

Jézus
Jézus

Minden gondomat és szorongásamat a Te kezedbe adom. Megígérem, hogy életem utolsó pillanatáig szeretni és tisztelni foglak Téged, és amennyire csak tudom, terjesztem Legszentebb Szíved iránti odaadást.

Tégy velem, amit akarsz, Jézusom Nem érdemlek más jutalmat, mint a Te nagyobb dicsőségedet és a Te szent szeretetedet. Fogadd el ezt a felajánlásomat, és adj helyet nekem Isteni Szívedben örökre. Ámen.

Kapcsolódó cikkek