napi meditáció

alamizsnát adó ember

Az alamizsna adása a jótékonyság helyes formája?

A szegényeknek nyújtott alamizsna a jámborság megnyilvánulása, amely szorosan összefügg a jó keresztény kötelességeivel. Valami kellemetlennek, negatívnak bizonyul azok számára, akik ...

Pánikroham

Isten segít legyőzni a fóbiát vagy más félelmeket

Isten segít legyőzni egy fóbiát vagy más félelmeket. Nézzük meg, mik ezek, és hogyan győzzük le őket Isten segítségével. Mindenek anyja ...

a Biblia

Bizonyság Tudd meg, mit mond a Lélek

Bizonyság Tudd meg, mit mond a Lélek. Valami szokatlant tettem egy középkorú európai nő számára. Egy hétvégét töltöttem egy...

bűntudat

Bűntudat: mi ez és hogyan lehet megszabadulni tőle?

A bűntudat az az érzés, hogy valami rosszat tettél. A bűntudat nagyon fájdalmas lehet, mert üldözve érzi magát...

Meditáció ma

Meditáció ma: a gonosz támadásai

A gonosz támadásai: Remélhetőleg az alább említett farizeusok mélységes belső megtérésen mentek keresztül, mielőtt meghaltak. Ha nem tették volna...

Meditáció ma

Meditáció ma: Szent József nagysága

Szent József nagysága: amikor József felébredt, úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki, és bevitte házába feleségét. Matteo…

Hívás

Vallási hivatás: mi ez és hogyan ismerik fel?

Az Úr mindannyiunk számára egy nagyon világos programot készített, amely elvezet bennünket életünk megvalósításához. De lássuk, mi is az a hivatás...

A hit csodája, a mai meditáció

A hit csodálkozása „Bizony, bizony mondom nektek, hogy a Fiú semmit sem tud egyedül tenni, csak azt, amit lát megtörténni…

A mai meditáció: a betegek ellenállása

Mai meditáció: Betegellenállás: Volt egy férfi, aki harmincnyolc éve betegeskedett. Amikor Jézus meglátta őt ott fekve, és tudta, hogy...

Meditáció ma: hit mindenben

Volt egy királyi hivatalnok, akinek a fia beteg volt Kapernaumban. Amikor megtudta, hogy Jézus Júdeából érkezett Galileába, elment hozzá...

Meditáció ma: A teljes evangélium összefoglalása

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, az meg ne haljon, hanem meg tudjon...

Meditáció ma: az irgalmasság igazolja

Jézus ezt a példázatot azoknak címezte, akik meg voltak győződve saját igazságukról, és megvetettek mindenkit. „Két ember felment a templom területére, hogy…

Meditáció ma: ne tartson vissza semmit

„Figyelj, ó Izrael! Az Úr, a mi Istenünk egyedül az Úr! Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes szívedből...

Meditáció ma: Isten Királysága van rajtunk

De ha Isten ujjával űzöm ki a démonokat, akkor eljött hozzátok Isten országa. Lukács 11:20 A...

Meditáció ma: az új törvény csúcspontja

az új törvény csúcsa: nem eltörölni jöttem, hanem teljesíteni. Bizony mondom nektek, egészen égig és földig...

magyarázza el a gyerekeknek

Hogyan segítsük gyermekeit megkülönböztetni a jót a gonosztól?

Mit jelent az, hogy a szülő neveli gyermeke erkölcsi és etikai lelkiismeretét? A gyerekek nem akarják, hogy választási lehetőséget kényszerítsenek rájuk, vagy...

Meditáció ma: bocsásson meg szívből

Szívből megbocsátó: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte tőle: „Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Addig, amíg…

Meditáció ma

Meditáció ma: Isten megengedő akarata

Isten megengedő akarata: Amikor a zsinagógában tartózkodó emberek meghallották, mindannyian haraggal teltek el. Felkeltek, kikergették a városból és...

Meditáció ma

Meditáció ma: Isten szent haragja

Isten szent haragja: kötelekkel korbácsot csinált, és mindnyájukat kiűzte a templom területéről, a juhokkal és az ökrökkel együtt...

Meditáció ma: vigasztalás a bűnbánó bűnös számára

Vigasztalás a megtérő bűnösnek: így reagált a hűséges fiú a tékozló fiú példázatában. Emlékszünk, hogy miután elpazaroltuk hagyatékát,...

A királyság építése

A királyság építése, a nap meditációja

Királyság-építés: azok közé tartozol, akiket megfosztanak Isten királyságától? Vagy azok között, akiknek megadatik, hogy jó gyümölcsöt teremjenek?

Család

A család: mennyire fontos ez ma?

Napjaink zaklatott és bizonytalan világában fontos, hogy családjaink kiemelt szerepet töltsenek be életünkben. Mi a fontosabb...

A nap meditációja

A nap meditációja: erőteljes ellentét

Erőteljes kontraszt: Ennek a történetnek az egyik oka a gazdag ember és Lázár közötti egyértelmű leíró kontraszt miatt van olyan erőteljes.

elmélkedés

Meditáció: bátran és szeretettel néz a keresztre

Meditáció: bátran és szeretettel szembenézni a kereszttel: miközben Jézus felment Jeruzsálembe, magához vette a tizenkét tanítványt, és elmondta nekik a ...

tapogatózott, hogy elvegye a saját életét

Öngyilkosság: Figyelmeztető jelek és megelőzés

Az öngyilkossági kísérlet nagyon intenzív szorongás jele. Sokan vannak, akik minden évben úgy döntenek, hogy kioltják az életüket. Az…

A nap meditációja: igazi nagyság

A nap meditációja, igazi nagyszerűség: igazán nagyszerű akarsz lenni? Szeretnéd, ha az életed valóban változást hozna mások életében? Összefoglalva…

távolság egy kapcsolatban

Távolsági kapcsolatok, hogyan lehet ezeket kezelni?

Manapság sokan vannak, akik távkapcsolatban élnek párjukkal. Ebben az időszakban nagyon bonyolult kezelni őket, sajnos a ...

Meditáció: Az irgalom mindkét irányba megy

Az elmélkedés, az irgalom mindkét irányban érvényesül: Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek irgalmasok, ahogy a ti Atyátok is irgalmas. Hagyd abba az ítélkezést és...

a nap meditációja

A nap meditációja: Átalakult dicsőségben

A nap meditációja, Átváltozott dicsőségben: Jézus sok tanítását sokak számára nehéz volt elfogadni. Az ő parancsa, hogy szeresd ellenségeidet...

hála gesztusa

Hála: életet megváltoztató gesztus

Manapság egyre ritkább a hála. Ha hálásak vagyunk valakinek valamiért, az javítja az életünket. Ez egy igazi gyógyír...

a szeretet tökéletessége

A szeretet tökéletessége, a nap meditációja

A szeretet tökéletessége, a napi elmélkedés: A mai evangélium azzal zárul, hogy Jézus mondja: „Legyetek hát tökéletesek, ahogy Atyátok is tökéletes…

Szenvedés és rossz bánásmód

Rossz bánásmód: hogyan lehet kilábalni a következményekből

Vannak nagyon kényes és személyes kérdések a rossz bánásmód miatt, amelyek olyan nyomasztó érzéseket ébreszthetnek, hogy ritkán beszélnek róluk a nyilvánosság előtt. De beszéljétek meg...

a megbocsátáson túl

A megbocsátáson, a nap meditációján túl

Túl a megbocsátáson: Adott-e Urunk jogi tanácsot egy büntető- vagy polgári eljárással kapcsolatban, és hogyan lehet elkerülni a bírósági eljárást? Természetesen…

a nap imája

A nap meditációja: imádkozz Isten akaratáért

A nap meditációja, imádság Isten akaratáért: ez nyilvánvalóan szónoki kérdés Jézustól. Egy szülő sem adná a fiának vagy lányának...

apánk

A nap meditációja: imádkozz a Miatyánkhoz

A nap meditációja imádkozz a Miatyánkhoz: ne feledd, hogy Jézus néha egyedül ment el, és az egész éjszakát imádságban tölti. Szóval ez…

Jézus és a templom

A nap meditációja: az egyház mindig érvényesülni fog

Gondoljunk csak a sok emberi intézményre, amelyek az évszázadok során léteztek. A leghatalmasabb kormányok jöttek és mentek. Különféle mozdulatok mentek és...

A nap meditációja: 40 nap a sivatagban

Márk mai evangéliuma Jézus sivatagbeli megkísértésének rövid változatát mutatja be. Matteo és Luca sok más részlettel is szolgál, mint pl.

A nap meditációja: a böjt átalakító ereje

"Jönnek majd a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, és akkor böjtölnek." Máté 9:15 Testi étvágyunk és vágyaink könnyen elhomályosíthatják...

A nap meditációja: a mély szeretet eloszlatja a félelmet

Jézus ezt mondta tanítványainak: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie, és a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, meg kell ölni…

A nap meditációja: a nagyböjt az igazi imádság ideje

De amikor imádkozol, menj a belső szobádba, csukd be az ajtót, és imádkozz Atyádhoz titokban. És a te Atyád, aki titokban lát téged...

A nap meditációja: az ég rejtelmeinek megértése

„Még nem értetted meg vagy érted? Megkeményedett a szívetek? Van szemed és nem látsz, füled és nem hallasz? Márk 8:17-18 Hogyan…

Isten segít reagálni a serdülőkori nehézségekre

Isten segít reagálni a serdülőkori nehézségekre

Az egyik legfontosabb és legösszetettebb kihívás, egy űr, amelyet egyedül Jézus tud betölteni a családokkal együtt. A serdülőkor az élet kényes szakasza,...

Hatodik vasárnap a szokásos időben: az elsők között vallanak

Márk elmondja, hogy Jézus első gyógyító csodája akkor következett be, amikor érintésével egy beteg öregember elkezdhetett szolgálni.

Jézus és a leprás

Gondolja át ma Jézus szavait a mai evangéliumban

Egy leprás odament Jézushoz, és letérdelve imádkozott hozzá, és így szólt: "Ha akarod, megtisztíthatsz." Szánalomtól meghatottan kinyújtotta a kezét, megérintette...

Jézus prédikál

Gondoljon a mai élet prioritásaira. Mi a legfontosabb számodra?

„Szánalom a szívem a tömeg iránt, mert már három napja velem vannak, és nincs mit enniük. Ha itt ...

don luigi maria epicoco

Fr Luigi Maria Epicoco kommentárja az evangéliumhoz: Mk 7, 31–37

Süketnémát hoztak hozzá, és könyörögtek, hogy tegye rá a kezét." Az evangéliumban említett süketnémáknak semmi közük...

szót hallgatni

Napi meditáció: hallgassa meg és mondja ki Isten szavát

Nagyon elcsodálkoztak, és azt mondták: „Mindent jól csinált. Ez hallóvá teszi a süketeket, a némákat pedig beszélni." Márk 7:37 Ez a sor...

Fr Luigi Maria Epicoco megjegyzése: Mk 7, 24-30

"Bement egy házba, nem akarta, hogy bárki megtudja, de nem maradhatott rejtve." Van valami, ami még Jézus akaratánál is nagyobbnak tűnik: ...

Gondolkodjon a mai napon az evangélium nőjének hitén

Hamarosan egy nő, akinek a lányában tisztátalan lélek volt, megtudta őt. Jött és a lába elé borult. A nő volt...

don luigi maria epicoco

Fr Luigi Maria Epicoco kommentárja az evangéliumhoz: Mk 7, 14–23

«Hallgass rám, és értsd meg jól: az emberen kívül nincs semmi, ami beléje behatolhatna; ehelyett az emberből kijövő dolgok szennyezik be...