האם קללות או קללות חמורות יותר?

במאמר זה אנו רוצים לדבר על ביטויים מאוד לא נעימים המופנים לאלוהים, המשמשים לעתים קרובות קלות מדי, ה חילול השם 2 ביטויים אלו נחשבים בין העבירות החמורות ביותר לפי הכנסייה הקתולית. הדיבר השני, המחייב לא לבטל את שם ה', הוא הבסיס לאיסור זה.

ניבולי פה

חילול השם מורכב מ לבטא מילות שנאה, תוכחה או תיגר כלפי אלוהים, גם אם רק מבחינה נפשית. פוגע בכנסייה, קדושים או דברים קדושים נחשבים גם הם לחטא חמור.

חילול השם החמור ביותר

עם זאת, יש חילול השם יותר רציני מאחרים, כמו זה נגדו רוח קודש, שאי אפשר לסלוח שכן מי שמבצע אותו כבר לא מסוגל להבחין ב טוב מרע. גם לפנות לשם אלוהים עבור מטרות פליליות או לבצע פשעים חמורים נחשב חילול הקודש וגורם לדחיית הדת. ה קללות שבהם מוכנס שם ה' ללא כוונת חילול השם הם פחות חמורים, אבל עדיין אחד זִלזוּל.

אל

אפילו שבועת שווא זה נחשב כחילול קודש, מכיוון שאלוהים נתפס כעד למה שנאמר. לְקַלֵל למטרות נעלות כמו בבית המשפט מותר. אבל נשבע בכוונה של אל תעמוד בהבטחה שלך זה נחשב לחוסר כבוד רציני כלפי האדון. ישו עצמו פנימה בשורה די מתאו ממליץ לא לקלל כלל.

לבסוף, יש ביטויים לכך הם עשויים להיראות חילול השם אבל שבמציאות לא. אליו ולה סטורי טסה, לדוגמה, הם יצרו דירוג מהנה של מילים שנשמעות כמו קללות אבל לא, לשימוש בבדיחות. אולם הדבר החשוב ביותר הוא לכבד את איסור חילול השם ובעיקר להשתמש בשם ה' בכבוד, הימנעות מלפגוע במילים או במעשים שלא נעים לשמוע.