Natuzza Evolo, Padre Pio, Don Dolindo Ruotolo: סבל, חוויות מיסטיות, המאבק בשטן

Natuzza Evolo, Padre Pio da Pietrelcina ודון Dolindo Ruotolo הם שלושה להבין נשים קתוליות איטלקיות ידועות בחוויות המיסטיות שלהן, בסבלן, בהתנגשויות עם השטן ובציות לכנסייה. היבטים אלו יעצבו באופן משמעותי את מסלולי חייהם ואת מורשתם הרוחנית.

פדרה פיו

Natuzza, Padre Pio ודון דולינדו, 3 דמויות מאוחדות על ידי הקרבה, אמונה ומאבק בשטן

נטוזזה אבולו התגורר בפרוואטי, קלבריה. חייו התאפיינו בסבל פיזי ורוחני עמוק, כולל עוני קיצוני e בעיות בריאות. החל מגיל צעיר חוותה נטוצה תופעות מיסטיקנים בוא le המוגרמות, תמונות וכתבים דתיים שהופיעו בדם ובחזיונות של ישו והמדונה. הוא גם התמודד עם רגעים של מאבק רוחני נגד הרוע, שהתפרשו כהתנגשויות עם שָׂטָן. למרות האתגרים, הוא עמד איתן מְמוּשׁמָע לכנסייה, נכנע לסמכותה ומנחה רבים לקראת האמונה.

Natuzza evolo

פאדרה פיו מפיטרלצינה נזיר וכומר קפוצ'יני הוא אחת הדמויות הנערצות ביותר בקתולית. הוא התפרסם בזכות קבלת ה סטיגמטה, סימנים גופניים התואמים את פצעיו של ישו, הוא חי איתם את רוב חייו פצעים כואבים. בנוסף לסטיגמטה, הוא היה ידוע בתופעות מיסטיות נוספות כגון דוּ, נבואות וקריאת לב. גם הוא התמודד בצורה אינטנסיבית קרבות נגד השטן והיה מושא לחשד ולחקירה של רשויות הכנסייה. עם זאת, הציות והמסירות שלו לכנסייה נשארו בלתי מעורערת.

דון דולינדו רואטולו כומר נפוליטני, חי חיים של סבל וענווה. דון דולינדו, פחות ידוע מפדרה פיו ונאטוצה אבולו, בלט בחיי התפילה האינטנסיביים שלו ובזכות שקיבל מסרים מיסטיים. גם הוא התמודד עם קשיים הן ב בריאות מאשר בהתנגשויות רוחניות, כולל פיתויים ו התקפות דמוניות. נאמן לכנסייה, הציות שלו היה מאפיין ייחודי של כהונתו, אפילו מול אניהבנות ואתגרים.

דון דולינדו

אלה שלוש דמויות הם חולקים כמה קווי דמיון במסע הרוחני שלהם: מסבל פיזי ורוחני, לתופעות מיסטיות, להתנגשויות עם השטן ולציות עיוור לכנסייה, למרות הקשיים ולעיתים המתח עם השלטונות הכנסייתיים. שֶׁלָהֶם תוֹרָשָׁה זוהי תזכורת רבת עוצמה לחשיבות ההקרבה, של אמון וציות במסע הנוצרי.