Injil

buaya

Yen sampeyan pengin waras, goleki Gusti Yesus ing wong akeh

Wacana Injil Markus 6,53-56 nggambarake tekane Gusti Yesus lan para sakabate ing Gennario, sawijining kutha sing ana ing pesisir wétan Segara…

Injil tanggal 16 Maret 2023 kanthi tembung Paus Francis

Saka kitab Nabi Yesaya 49,8-15 Mangkene pangandikane Sang Yehuwah: "Ing mangsa kabecikan Ingsun paring wangsulan marang sira, Ing dina karahayon Ingsun mitulungi sira.

Gusti Yesus nambani kabeh tatu sampeyan mung kudu duwe iman lan percaya. Ayo padha nyebut asmane sing suci lan kita bakal dirungokake.

Waosan Injil Markus 8,22-26 nyritakake babagan kawarasane wong wuta. Gusti Yésus lan para muridé ana ing désa Bètsaida nalika…

Injil Dina iki 11 Maret 2023 kanthi komentar

Saka Injil Yesus Kristus miturut Matius 20,17: 28-XNUMX. Nalika iku, nalika tindak menyang ing Yerusalem, Gusti Yesus nyimpangake sakabat rolas lan ana ing dalan ...

Injil dina

Injil tanggal 8 Maret 2023

Injil 8 Maret 2021: Aku seneng ndeleng ing tokoh iki Gréja sing ing pangertèn tartamtu rada randha, amarga ngenteni ...

Injil dina iki

Injil tanggal 1 Maret 2023

Injil 1 Maret 2021, "Paus Fransiskus": Nanging aku kepengin weruh, apa tembung Yesus realistis? Apa bener bisa tresna kaya Gusti Allah tresna lan ...

Paus Francesco

Injil tanggal 26 Februari 2023 kanthi komentar Paus Francis

Ing Minggu Pasa pisanan iki, Injil ngelingi tema godaan, konversi lan Kabar Kabungahan. Markus penginjil nulis: "Roh nyurung ...

Injil tanggal 22 Februari 2023 kanthi komentar Paus Francis

Saiki, kita krungu pitakonan Gusti Yesus kanggo saben kita: "Lan sampeyan, miturut sampeyan, sapa?". Kanggo saben kita. Lan saben ...

Injil tanggal 15 Februari 2023 kanthi komentar Paus Francis

Waosan Dina Saka kitab Purwaning Dumadi 4,1: 15.25-XNUMX: Adam ketemu karo garwane Kawa, sing ngandheg lan nglairake Kain lan ngandika: "Aku wis entuk wong lanang ...

Injil tanggal 12 Februari 2023 kanthi komentar Paus Francis

Waosan Dina Saka kitab Purwaning Dumadi 3,1: 8-XNUMX: Ula iku sing paling licik ing antarane kewan galak sing digawe Gusti Allah lan ...

Paus Francesco

Injil tanggal 10 Februari 2023 kanthi komentar Paus Francis

WAOSAN DINTEN Saka kitab Purwaning Dumadi 2,4b-9.15:17-XNUMX Ing dina nalika Gusti Allah nitahake bumi lan langit, ora ana grumbul ing ...

Injil dina iki

Injil tanggal 9 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

Waosan Dina Saka kitab Purwaning Dumadi 1,20 - 2,4a Gusti Allah ngandika: "Ayo banyune makhluk urip lan manuk padha mabur ing bumi, ing ngarepe ...

Injil dina iki

Injil tanggal 8 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

WAOSAN DINTEN Saka kitab Purwaning Dumadi 1,1-19 Ing wiwitan, Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Bumi ora ana wujud lan sepi lan peteng ...

Injil tanggal 7 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

Waosan Dina Waosan Kapisan Saka kitab Ayub Ayub 7,1:4.6-7-XNUMX Ayub ngandika: "Manusia ora nindakake pakaryan sing abot ing bumi lan ...

Ing Prajanjian Anyar, Yesus nangis kaping 3, yaiku nalika lan artine

Ing Prajanjian Anyar, mung ana telung kesempatan nalika Yesus nangis. Mangkene nalika.

Kaelokan Yesus

Napa Yesus nggawe mukjijat? Injil mangsuli:

Apa sebabé Yésus nindakké mukjijat? Ing Injil Markus, akeh mukjijat Yesus kedadeyan kanggo nanggepi kabutuhan manungsa. Wong wadon lara,...

Pangandikane Gusti Yesus

Sabda Yesus: 23 Maret 2021 komentar sing ora diterbitake (video)

Pangandikane Gusti Yesus: Amarga Panjenengane ngandika mangkono, akeh wong kang padha pracaya marang Panjenengane. Yokanan 8:30 Gusti Yesus wis mulang kanthi cara sing ndhelik nanging jero babagan ...

Injil dina iki

Injil dina 22 Maret 2021, komentar

Injil dina 22 Maret 2021: Iki minangka garis kuat sing diucapake dening Gusti Yesus.

Injil dina

Injil tanggal 21 Maret 2021 lan komentar paus

Injil 21 Maret 2021: Ing gambar Yesus sing disalib, misteri sedane Sang Putra dicethakaké minangka tumindak katresnan sing paling dhuwur, sumber saka ...

Injil dina

Injil tanggal 20 Maret 2021

Injil 20 Maret 2021: Gusti Yesus martakake kanthi panguwasa dhewe, minangka wong sing duwe piwulang sing digambar kanggo awake dhewe, lan ora kaya para ahli Toret ...

Injil dina

Injil tanggal 19 Maret 2021 lan komentar paus

Injil 19 Maret 2021, Paus Fransiskus: tembung iki wis ngemot misi sing dipasrahake Gusti marang Yusuf. Sing dadi wali....

Injil tanggal 18 Maret 2021 kanthi komentar Paus Francis

Injil dina 18 Maret 2021: Saka kitab Pangentasan 32,7-14 Ing dina iku, Gusti ngandika marang Nabi Musa: "Lungaa, mudhuna, amarga bangsamu, ...

Injil tanggal 16 Maret 2021 kanthi tembung Paus Francis

Saka kitab nabi Yehezkiel 47,1: 9.12-XNUMX Ing dina iku [malaikat] nuntun aku menyang lawanging Padaleman Suci [Gusti] lan aku weruh sing ana ing sangisore lawang ...

Paus Francesco

Injil tanggal 15 Maret 2021

Kanggo pracaya. Pitados bilih Gusti saged ngganti kula, bilih Panjenenganipun punika kuwasa: kaya wong sing duwe anak lara, ing Injil. 'Gusti, mudhun dhisik ...

Injil dina iki

Injil tanggal 14 Maret 2021

Gusti Yesus nangis ora mung kanggo Yerusalem nanging kanggo kita kabeh. Lan dheweke menehi urip, supaya kita ngerti kunjungane. Saint Augustine ngandika, ...

Injil dina

Injil tanggal 13 Maret 2021

Injil 13 Maret 2021: Kemampuan iki kanggo ujar manawa kita wong dosa mbukak kita gumun nalika ketemu karo Yesus Kristus, pepanggihan sejati. ugi…

Injil dina

Injil tanggal 12 Maret 2021

Injil 12 Maret 2021: Lan kanggo alesan iki Gusti Yesus ngandika: 'Katresnan sing paling gedhe yaiku tresna marang Gusti Allah ing salawas-lawase uripmu, ...

Injil tanggal 11 Maret 2021

Injil Dina 11 Maret 2021: Waspada! Nanging, telung kriteria, huh! Aja bingung sing bener. Gusti Yesus perang nglawan Iblis: kritéria pisanan. Kriteria kapindho: ...

Injil tanggal 10 Maret 2021

Injil 10 Maret 2021: amarga iki, Gusti mbaleni apa sing ana ing Prajanjian Lawas: Apa Prentah sing paling gedhe? Tresna marang Gusti karo...

Injil tanggal 9 Maret 2021

Injil 9 Maret 2021: nyuwun pangapunten punika bab liyane, iku bab liyane saka njaluk ngapura. Aku salah? Nanging, nuwun sewu, aku salah ... aku dosa! ...

Injil tanggal 7 Maret 2021

Injil 7 Maret: Iku ala banget nalika Gréja katon ing sikap iki nggawe omahé Gusti Allah pasar. Tembung-tembung iki kita ...

Injil dina

Injil tanggal 5 Maret 2021

Injil 5 Maret: Kanthi pasemon sing angel banget iki, Gusti Yesus nempatake kanca-kancane ing ngarep tanggung jawabe, lan dheweke nindakake kanthi cetha banget. ...

Injil dina

Injil tanggal 4 Maret 2021

Injil 4 Maret 2021: Salawasé Lazarus ana ing sangisoré omahé, kanggo wong sugih ana kamungkinan kaslametan, mbukak lawang amba, bantuan Lazarus, ...

Injil tanggal 3 Maret 2021 lan tembung saka paus

Injil 3 Maret 2021: Gusti Yesus, sawise ngrungokake Yakobus lan Yohanes, ora nesu, ora nesu. Sabaripun saestu tanpa wates....

Injil dina

Injil tanggal 2 Maret 2021

Injil 2 Maret 2021: Kita para muridé Gusti Yésus ora kudu ngupaya gelar pakurmatan, panguwasa utawa kaunggulan. (...) Kita, para murid...

Injil dina 28 Februari 2021

Injil 28 Februari 2021: Transfigurasi Kristus nuduhake kita perspektif Kristen babagan kasangsaran. Kasangsaran dudu sadomasochism: iku ...

Injil dina iki

Injil dina 27 Februari 2021

Injil dina 27 Februari 2021 Paus Fransiskus komentar: Dheweke ngerti banget yen mungsuh sing tresna iku ngluwihi kemampuan kita, nanging ...

Injil dina 26 Februari 2021

Injil 26 Februari 2021 Komentar Paus Fransiskus: Saka kabeh iki, kita ngerti yen Yesus ora mung menehi wigati kanggo netepi disiplin lan ...

Injil dina iki: 25 Februari 2021

Injil dina, 25 Februari 2021 Paus Francis komentar: kita kudu ora isin kanggo ndedonga lan ngomong: "Gusti, aku butuh iki", "Gusti, aku ...

Injil dina iki

Injil dina 24 Februari 2021

Komentar dening Paus Francis babagan Injil 24 Februari 2021: ing Kitab Suci, ing antarane para nabi Israel. Tokoh sing rada anomali katon ....

Injil tanggal 23 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

Ekspresi "ing swarga" ora pengin nyatakake jarak, nanging keragaman radikal saka katresnan, dimensi liyane saka katresnan, katresnan sing ora kesel, katresnan sing tansah ...

Paus Francesco

Injil tanggal 20 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

Waosan Dina Saka kitab Nabi Yesaya 58,9: 14b-XNUMX Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah: "Yen sampeyan nyingkirake panganiaya saka tengahmu, nuding driji lan ...

Injil dina iki

Injil tanggal 19 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

WAOSAN DINTEN Saka kitab Nabi Yesaya 58,1-9a Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah: “Swara sora, aja padha nggatekake; suarane kaya klakson...

Paus Francesco

Injil tanggal 18 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

Waosan Dina Saka kitab Deuteronomio: Dt 30,15-20 Musa ngandika marang wong-wong mau: "Lah, ing dina iki aku masrahake nyawaku ana ing ngarepmu lan ...

Injil tanggal 17 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

WAOSAN DINTEN Waosan kapisan Saka kitab Nabi Yoel Jl 2,12:18-XNUMX Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah: “Mbalika marang Ingsun klawan gumolonging atimu, kalawan pasa lan nangis ...

Paus Francesco

Injil tanggal 16 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

Waosan Dina Saka kitab Purwaning Dumadi 4,1: 15.25-XNUMX: Adam ketemu karo garwane Kawa, sing ngandheg lan nglairake Kain lan ngandika: "Aku wis entuk wong lanang ...

Paus Francesco

Injil tanggal 14 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

Waosan Dina Waosan Kapisan Saka Kitab Kaimaman 13,1: 2.45-46: XNUMX-XNUMX Pangeran Yehuwah ngandika marang Nabi Musa lan Rama Harun mangkene: "Sapa sing duwe ...

Injil dina iki

Injil tanggal 13 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

Waosan Dina Saka kitab Purwaning Dumadi 3,9: 24-XNUMX Gusti Allah nimbali manungsa lan ngandika marang wong: "Ana ing ngendi?". Wangsulane: "Aku krungu swaramu ...

Injil tanggal 11 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

Waosan Dina Saka kitab Purwaning Dumadi 2,18: 25-XNUMX Gusti Allah ngandika: "Ora becik manungsa mung piyambak: Aku arep nulungi dheweke ...

Injil tanggal 6 Februari 2021 kanthi komentar Paus Francis

Waosan Dina Saka layang Ibrani 13,15-17.20:21-XNUMX Para Sadulur, lumantar Gusti Yesus kita tansah nyaosake kurban pamuji marang Gusti Allah, yaiku woh ...