ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ದಿ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಡೋನಾದಿಂದ. “ಐದು ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, ನನ್ನ ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮಡೋನಾದ ಚಾಪ್ಲೆಟ್. ರೋಸರಿ ಬಳಸಿ, "ಹೇಲ್ ಮೇರಿಸ್" ಬದಲಿಗೆ, ನಾನು ಹತ್ತು ಬಾರಿ "ಮೇರಿ, ಮೈ ಹೋಪ್, ಮೈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್" ಮತ್ತು "ಪ್ಯಾಟರ್ ನಾಸ್ಟರ್" ಬದಲಿಗೆ "ನೆನಪಿಡಿ ..." ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಯೇಸು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ನನ್ನದು: ಅವಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾರಳು, ಅದನ್ನು ಪಠಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೇರಳವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ”.

ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಚಾಪ್ಲೆಟ್ ಪಠಣ: ಅಭ್ಯಾಸ

ಕಮ್ಯೂನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರೋಸರಿ ಕಿರೀಟ. ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ:

ನೆನಪಿಡಿ, ಓ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅನಿಮೇಟೆಡ್, ತಾಯಿಯೇ, ಕನ್ಯೆಯರ ವರ್ಜಿನ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪಾಪಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓ ಪದದ ತಾಯಿಯೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. ಆಮೆನ್.

ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಮಾರಿಯಾ, ನನ್ನ ಭರವಸೆ, ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತಳ್ಳಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತೇವೆ ದೇವರ ವಿಲ್ ದೇವರು ಚಲಿಸಲು ಆರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ದೇವರಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ. ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವವರೆಗೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ, ತಾಳ್ಮೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಚ್ will ಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನು ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಅಥವಾ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಲು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು (ಜರ್ನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 693 ನೋಡಿ).

ಸಂತ ಫೌಸ್ಟಿನಾ

ನೀವು ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಹನೆ? ದೇವರು ವೇಗವಾಗಿ ಏನು ಚಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ಈ ಆಂತರಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಸದ್ಗುಣವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿಮ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನಂತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಂಬಿರಿ. ಜೀಸಸ್ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.

ಈಗ ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಗೆ ಚಾಪ್ಲೆಟ್ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೇಳಿ

ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಪೊಂಪೈಗೆ ಮನವಿ: ಮೇ 8, ಕೃಪೆಯ ದಿನ, ಮೇರಿಯ ದಿನ

ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಪೊಂಪೈಗೆ ಮನವಿ: ಮೇ 8, ಕೃಪೆಯ ದಿನ, ಮೇರಿಯ ದಿನ

ಉತ್ಸಾಹದ ಗಡಿಯಾರ: ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಭಕ್ತಿ

ಉತ್ಸಾಹದ ಗಡಿಯಾರ: ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಭಕ್ತಿ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ದಿನಚರಿ: ಗಾಸ್ಪೆಲ್, ಸೇಂಟ್, ಪಡ್ರೆ ಪಿಯೊ ಅವರ ದಿನದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2021

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ದಿನಚರಿ: ಗಾಸ್ಪೆಲ್, ಸೇಂಟ್, ಪಡ್ರೆ ಪಿಯೊ ಅವರ ದಿನದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2021

ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಯ ಚಾಪ್ಲೆಟ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಯ ಚಾಪ್ಲೆಟ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪಡ್ರೆ ಪಿಯೊ ಅವರಿಂದ ಹರಡಿತು

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪಡ್ರೆ ಪಿಯೊ ಅವರಿಂದ ಹರಡಿತು

ಧ್ವನಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ: ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಧ್ವನಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ: ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ