ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಉನಾ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಕೋವಿಡ್ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದೆ ಪ್ರತಿ ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಕುಟುಕಿತು. ಅವರು ಆಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅವರು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ನಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಗಳು ಭ್ರಮನಿರಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅಥವಾ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲ್ಲವರ ಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ (ರೋಮನ್ನರು 8:28).

ನಾನು ಹೋರಾಡುವಾಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲಹೆಗಳಂತೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರಹಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಳ ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬರುವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:

ಪ್ರಾಚೀನ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಎರಡನೇ ರಾಜ ಡೇವಿಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತನೆ 13 ಹತಾಶೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ಓ ಕರ್ತನೇ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೀರಿ? ಎಂದೆಂದಿಗೂ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ? ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಿಂದ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನನ್ನ ಶತ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ " (ಕೀರ್ತನೆ 13: 1-3).

ರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 55 , ಅವನು ಬರೆದ: “ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಮುಳುಗಿದ್ದೇನೆ. … ನನ್ನ ಹೃದಯ ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿನ ಭಯವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಭಯ ಮತ್ತು ನಡುಕ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ " (ಕೀರ್ತನೆ 55: 2, 4-5).

ದಾವೀದನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿ ದೂರ ನೋಡಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದಿಡಲು ನೀವು ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ನಿಜವಾದ ನಿಧಿ, ದೇವರೇ, ಇದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನೋಡಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ಅವರನ್ನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಮಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ

ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಪೊಂಪೈಗೆ ಮನವಿ: ಮೇ 8, ಕೃಪೆಯ ದಿನ, ಮೇರಿಯ ದಿನ

ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಪೊಂಪೈಗೆ ಮನವಿ: ಮೇ 8, ಕೃಪೆಯ ದಿನ, ಮೇರಿಯ ದಿನ

ಉತ್ಸಾಹದ ಗಡಿಯಾರ: ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಭಕ್ತಿ

ಉತ್ಸಾಹದ ಗಡಿಯಾರ: ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಭಕ್ತಿ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ದಿನಚರಿ: ಗಾಸ್ಪೆಲ್, ಸೇಂಟ್, ಪಡ್ರೆ ಪಿಯೊ ಅವರ ದಿನದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2021

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ದಿನಚರಿ: ಗಾಸ್ಪೆಲ್, ಸೇಂಟ್, ಪಡ್ರೆ ಪಿಯೊ ಅವರ ದಿನದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2021

ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಯ ಚಾಪ್ಲೆಟ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಯ ಚಾಪ್ಲೆಟ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪಡ್ರೆ ಪಿಯೊ ಅವರಿಂದ ಹರಡಿತು

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪಡ್ರೆ ಪಿಯೊ ಅವರಿಂದ ಹರಡಿತು

ಧ್ವನಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ: ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಧ್ವನಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ: ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ