ການອະທິຖານຕໍ່ SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA ເພື່ອຂໍຄວາມກະລຸນາ

ຄຳ ອະທິຖານຕໍ່ SAN GABRIELE dell'ADDOLORATA
ໂອ້ພະເຈົ້າຜູ້ທີ່ມີແຜນການຮັກທີ່ ໜ້າ ຊົມເຊີຍທ່ານເອີ້ນວ່າ St. Gabriel of Lady of of of Sadrows ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ ດຳ ລົງຊີວິດຄວາມລຶກລັບຂອງໄມ້ກາງແຂນຮ່ວມກັບນາງມາຣີ, ແມ່ຂອງພຣະເຢຊູ, ນຳ ພາຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາໄປສູ່ພຣະບຸດທີ່ຖືກຄຶງຂອງທ່ານເພາະວ່າໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະຄວາມຕາຍຂອງພວກເຮົາພວກເຮົາບັນລຸຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ ຂອງການຟື້ນຄືນຊີວິດ. ສໍາລັບພຣະຄຣິດພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ. ອາແມນ.

ການອະທິຖານຕໍ່ SAN GABRIELE

ໂອ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສອນ San Gabriele dell'Addolorata ໃຫ້ສະມາທິໃນຄວາມເຈັບປວດຂອງແມ່ທີ່ຮັກຂອງເຈົ້າ, ແລະຜ່ານນາງ, ເຈົ້າໄດ້ລ້ຽງລາວໃຫ້ສູງສຸດທີ່ສູງສຸດຂອງຄວາມບໍລິສຸດ, ໃຫ້ພວກເຮົາ, ຜ່ານການອ້ອນວອນແລະຕົວຢ່າງຂອງລາວ, ເພື່ອ ດຳ ລົງຊີວິດຮ່ວມກັບແມ່ທີ່ເສົ້າສະຫຼົດໃຈຂອງເຈົ້າທີ່ລາວມັກການປົກປ້ອງແມ່ຂອງລາວສະ ເໝີ. ທ່ານແມ່ນພຣະເຈົ້າ, ແລະມີຊີວິດແລະປົກຄອງກັບພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ, ໃນຄວາມສາມັກຄີຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ຕະຫຼອດການແລະຕະຫຼອດໄປ. ອາແມນ.

ໂອບາລີໄວລຸ້ນ ໜຸ່ມ, ຜູ້ທີ່ຮັກດ້ວຍຄວາມຮັກຢ່າງແຮງກ້າຂອງທ່ານຕໍ່ພຣະເຢຊູ,
ແລະດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຢ່າງອ່ອນໂຍນຕໍ່ເວີຈິນໄອແລນແມ່ຂອງຄວາມໂສກເສົ້າ,
ທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວທ່ານເອງເປັນບ່ອນແລກປ່ຽນຄວາມບໍລິສຸດແລະເປັນແບບຢ່າງຂອງຄຸນນະ ທຳ ທຸກໆຢ່າງໃນໂລກ;
ພວກເຮົາຫັນມາເຊື່ອ ໝັ້ນ ທ່ານແລະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທ່ານ.
Deh! ແນເປົ້າ ໝາຍ ເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຈັບປວດ, ມີໄພອັນຕະລາຍຫຼາຍປານໃດທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບພວກເຮົາ,
ແລະໃນທຸກຫົນແຫ່ງມີອັນຕະລາຍຕໍ່ຊາວ ໜຸ່ມ ໃນທາງທີ່ໂດດເດັ່ນ,
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວຂາດຄວາມເຊື່ອແລະຮີດຄອງປະເພນີ. ເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ເຄີຍ ດຳ ລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ,
ແລະແມ່ນແຕ່ໃນບັນດາຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສະຕະວັດທີ່ທ່ານຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ບໍລິສຸດແລະບໍ່ເສຍຄ່າ.
ຫລຽວເບິ່ງ ໜ້າ ສົງສານພວກເຮົາ, ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາ.
ຄວາມກະຕັນຍູທີ່ທ່ານໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຊື່ສັດຕໍ່ທ່ານ,
ມັນມີຫຼາຍຢ່າງ, ເຊິ່ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດແລະບໍ່ຕ້ອງການສົງໃສ
ປະສິດທິຜົນຂອງການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງທ່ານ.
ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາສຸດທ້າຍຈາກພຣະເຢຊູ Crucified ແລະຖາມຂອງຄວາມໂສກເສົ້າ,
ລາອອກແລະສັນຕິພາບ; ສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ສະເຫມີເປັນທີ່ດີ
ຊາວຄຣິດສະຕຽນໃນທຸກໆເຫດການໃນຊີວິດປະຈຸບັນ, ມື້ ໜຶ່ງ ພວກເຮົາສາມາດເປັນໄດ້
ມີຄວາມສຸກກັບເຈົ້າໃນບ້ານເກີດໃນສະຫວັນ. ສະນັ້ນມັນ.

O ໄພ່ພົນຂອງໄວຫນຸ່ມແລະຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າ
ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຂອງຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ, ສອນພວກເຮົາ
ໃຫ້ພະເຈົ້າເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນອັນດັບ ທຳ ອິດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ.
ທ່ານຜູ້ທີ່ອອກຈາກໂລກ, ບ່ອນທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່
ຊີວິດທີ່ສະຫງົບສຸກ, ງຽບສະຫງົບແລະເບີກບານ,
ດຶງດູດໂດຍວິຊາຊີບພິເສດ
ເພື່ອອຸທິດຊີວິດ, ນຳ ພາຊາວ ໜຸ່ມ ຂອງພວກເຮົາຟັງ
ສຸລະສຽງຂອງພຣະເຈົ້າແລະອຸທິດຕົນເອງ
ກັບເຂົາໂດຍຜ່ານການເລືອກຮາກຂອງຄວາມຮັກ.
ເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງ San Paolo della Croce,
ທ່ານລ້ຽງຕົວທ່ານເອງທີ່ແຫຼ່ງຂອງຄວາມຮັກທີ່ຖືກຄຶງ
ສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮັກພຣະເຢຊູ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດແລະໄດ້ລຸກຂຶ້ນເພື່ອພວກເຮົາ,
ວິທີທີ່ທ່ານຮັກລາວຢ່າງສຸດຫົວໃຈ.
ເຈົ້າ, ຜູ້ທີ່ເລືອກເວີຈິນໄອແລນແຫ່ງຄວາມໂສກເສົ້າ,
ເປັນ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ປອດໄພຕໍ່ Calvary,
ສອນເຮົາໃຫ້ຍອມຮັບການທົດລອງໃນຊີວິດ
ມີການລາອອກອັນບໍລິສຸດເພື່ອຈະຂອງພຣະເຈົ້າ.
O Gabriel ຂອງເວີຈິນໄອແລນຂອງຄວາມໂສກເສົ້າ,
ກ່ວາໃນເກາະ Gran Sasso
ໂທທີ່ຊື່ສັດແລະຜູ້ເດີນທາງຈາກທົ່ວໂລກ,
ນຳ ເອົາຄົນທີ່ຫຼົງຫາຍມາຫາພຣະຄຣິດ, ເສີຍໃຈແລະໂດຍບໍ່ມີພຣະເຈົ້າ.
ດ້ວຍສະ ເໜ່ ທາງວິນຍານຂອງທ່ານ,
ກັບຄວາມບໍລິສຸດທີ່ ໜຸ່ມ ແໜ້ນ ແລະ ໜ້າ ຮັກ
ບຸກຄົນເປົ້າ ໝາຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ ດຳ ເນີນການແລ້ວ
ເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມໃຈບຸນທີ່ດີເລີດ
ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຂອງສະຫະພາບແທ້ກັບພຣະເຈົ້າ
ແລະຄວາມຮັກຈິງໃຈ ສຳ ລັບມະນຸດທຸກຄົນໃນໂລກນີ້.
ເພື່ອຄວາມສວຍງາມ.