Raffaelina Cerase ແມ່ນໃຜສໍາລັບ Padre Pio ແລະຄວາມສໍາພັນອັນໃດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ພວກເຂົາ?

ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະບອກທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ຜູກມັດ Padre Pio ກັບ ຣາຟາເອລີນາ Cerase, ການສົນທະນາຫຼາຍກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຖີ່ຂອງການປະຊຸມຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Cerase

Padre Pio, ເດັກນ້ອຍໃນເວລານັ້ນ, ມັກຈະໄປເຮືອນຂອງ Raffaelina ເລື້ອຍໆຍ້ອນພະຍາດຮ້າຍແຮງຂອງລາວ. malattia ຈາກທີ່ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. cavalier ໄດ້ ເປັນ ພະ ຍານ ກັບ ຄົນ ຮູ້ ຈັກ ຂອງ ທັງ ສອງ Romeo Tortorella ຂອງ Foggia, ເປັນ Franciscan Tertiary. ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ຂອງ Raffaelina ແລະ​ເປັນ​ໝູ່​ໃນ​ຄອບຄົວ​ທີ່​ໃກ້ຊິດ.

ຣາຟາເອລີນາ ເກີດ ໃນ Foggia ໃນ 1868. ລົງທະບຽນໃນ ຄໍາສັ່ງທີສາມ Franciscan ແລະການກະທໍາຂອງກາໂຕລິກໃນ​ປີ 1914 ນາງ​ໄດ້​ຮັບ​ຈົດໝາຍ​ສະບັບ​ໜຶ່ງ​ກັບ Padre Pio, ຜູ້​ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ນາງ​ໄປ​ຕາມ​ເສັ້ນທາງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ.

ເພື່ອນຂອງ Pietralcina

ໃນ 1915, ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ, ແມ່ຍິງແມ່ນແລ້ວ ລົ້ມປ່ວຍ ແລະສະແດງເຖິງພຣະບິດາ Agostino ແລະ Benedetto Nardella ຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະ ສາລະພາບ ກັບ Padre Pio. friar, ສໍາລັບເຫດຜົນດ້ານສຸຂະພາບ, ໄດ້ຍ້າຍໄປ Foggia ກັບສົນທິສັນຍາຂອງ Sant'Annae ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ Cerase ທຸກໆມື້ຈົນກ່ວາໃນປີ 1916, ລາວໄດ້ມາຮອດເຮືອນຂອງ ລົງທະບຽນ.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ປະ​ຈັກ​ພະ​ຍານ​ຂອງ​ Romeo Tortorella, friar ໄດ້ ໄປ ເຮືອນ ຂອງ Raffaelina ທຸກໆ ມື້, ຍ່າງ ດ້ວຍ ແຂນ ຂອງ ຕົນ crossed ຫນ້າ ເອິກ ຂອງ ຕົນ ແລະ ຕາ ຂອງ ລາວ ຕ ່ ໍ າ. ລາວຢູ່ໃນບໍລິສັດຂອງລາວ 2 ຫຼື 3 ຊົ່ວໂມງ ແລະກັບຄືນໄປ convent ໄດ້.

ຜູ້ທີ່ເປັນ Raffaelina

Raffaelina ແມ່ນແມ່ຍິງຈາກ ຫົວໃຈໃຫຍ່. ພຣະອົງໄດ້ທຸກທໍລະມານສໍາລັບເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ທຸກຍາກແລະສະເຫມີໃຫ້ຄວາມໃຈບຸນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່າທາງນີ້ຕ້ອງເຮັດຢ່າງລັບໆ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ແມ່ຍິງມີຫນຶ່ງ ເອື້ອຍຂີ້ຄ້ານຫຼາຍ, ຜູ້ທີ່ສັງເກດເບິ່ງທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາວ. Luigi Tortorella ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເຂົ້າໄປໃນມືຂອງຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ທີ່ Raffaelina ສົ່ງມັນ.

ມື້ຫນຶ່ງ, ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ເປັນພະຍານເຖິງຫົວໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງລາວ, Luigi ເລົ່າເຖິງຕອນທີ່, ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາທຸກຍາກ, ລາວຍັງເອົາລາວອອກ. ຕຸ້ມຫູຄໍາ ແລະ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ. Raffaelina ຍິນດີທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາສອນຂອງ Padre Pio ແລະເຮັດດີຄືກັນກັບລາວ ພໍ່ທາງວິນຍານ ລາວໄດ້ສອນນາງ.