ສະມາທິໃນມື້ນີ້: ໃຫ້ອະໄພຈາກຫົວໃຈ

ການໃຫ້ອະໄພຈາກຫົວໃຈ: ເປໂຕໄດ້ເຂົ້າຫາພຣະເຢຊູແລະຖາມລາວວ່າ:“ ນາຍເອີຍ, ຖ້າອ້າຍຂອງຂ້ອຍເຮັດຜິດຕໍ່ຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຕ້ອງໃຫ້ອະໄພລາວຈັກເທື່ອ? ເຖິງເຈັດເທື່ອ? ພຣະເຢຊູເຈົ້າຕອບວ່າ,“ ເຮົາບອກພວກເຈົ້າວ່າ, ຢ່າເຈັດເທື່ອເຈັດສິບເຈັດເທື່ອ. ມັດທາຍ 18: 21–22

ການໃຫ້ອະໄພຂອງຄົນອື່ນແມ່ນຍາກ. ມັນຈະງ່າຍກວ່າທີ່ຈະໃຈຮ້າຍ. ສາຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນການແນະ ນຳ ຄຳ ອຸປະມາຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມເມດຕາ. ໃນ ຄຳ ອຸປະມານັ້ນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຈາກພຣະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ອະໄພຄົນອື່ນ. ຖ້າພວກເຮົາປະຕິເສດການໃຫ້ອະໄພ, ພວກເຮົາສາມາດ ໝັ້ນ ໃຈໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າຈະປະຕິເສດພວກເຮົາ.

ເປໂຕອາດຄິດວ່າຕົນເອງເປັນຄົນໃຈກວ້າງຕໍ່ ຄຳ ຖາມຂອງລາວກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ, ເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າເປໂຕໄດ້ພິຈາລະນາ ຄຳ ສອນຂອງພຣະເຢຊູກ່ຽວກັບການໃຫ້ອະໄພແລະພ້ອມທີ່ຈະກ້າວຕໍ່ໄປໃນການສະ ເໜີ ການໃຫ້ອະໄພນັ້ນຢ່າງເສລີ. ແຕ່ການຕອບສະ ໜອງ ຂອງພະເຍຊູຕໍ່ເປໂຕເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າແນວຄິດຂອງເປໂຕກ່ຽວກັບການໃຫ້ອະໄພແມ່ນຈືດໆເມື່ອທຽບກັບການໃຫ້ອະໄພທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂໍ.

La ຄຳ ອຸປະມາບອກຕໍ່ມາໂດຍພະເຍຊູ ແນະ ນຳ ພວກເຮົາກັບຜູ້ຊາຍຄົນ ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະໄພ ໜີ້ ເປັນ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍ. ຕໍ່ມາ, ເມື່ອຊາຍຄົນນັ້ນພົບກັບຄົນທີ່ເປັນ ໜີ້ ລາວ, ລາວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການໃຫ້ອະໄພຄືກັນກັບທີ່ລາວໄດ້ໃຫ້. ດ້ວຍເຫດນີ້, ນາຍຊ່າງຂອງຊາຍຄົນນັ້ນທີ່ມີ ໜີ້ ສິນໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພແມ່ນຖືກຂີ້ຕົວະແລະອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈ່າຍ ໜີ້ ເຕັມ. ແລະຈາກນັ້ນພະເຍຊູສະຫຼຸບ ຄຳ ອຸປະມາດ້ວຍ ຄຳ ກ່າວທີ່ ໜ້າ ຕົກໃຈ. ທ່ານກ່າວວ່າ:“ ນາຍຂອງຕົນໄດ້ມອບລາວໃຫ້ພວກທໍລະມານຈົນໃຈຮ້າຍຈົນກວ່າລາວຈະ ໜີ້ ທັງ ໝົດ. ພຣະບິດາເທິງສະຫວັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດສິ່ງນີ້ເພື່ອທ່ານ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານແຕ່ລະຄົນຈະໃຫ້ອະໄພອ້າຍຂອງທ່ານໃນໃຈ.

ຈົ່ງສັງເກດວ່າການໃຫ້ອະໄພທີ່ພຣະເຈົ້າຄາດຫວັງໃຫ້ເຮົາສະ ເໜີ ຕໍ່ຄົນອື່ນແມ່ນສິ່ງທີ່ມາຈາກຫົວໃຈ. ແລະໃຫ້ສັງເກດວ່າການຂາດການໃຫ້ອະໄພຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຖືກມອບໃຫ້ "ຜູ້ທໍລະມານ". ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງ. ສຳ ລັບ“ ຜູ້ທໍລະມານ”, ພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈວ່າບາບຂອງການບໍ່ໃຫ້ອະໄພຄົນອື່ນ ນຳ ມາເຊິ່ງຄວາມເຈັບປວດພາຍໃນຂອງມັນ. ເມື່ອພວກເຮົາຍຶດ ໝັ້ນ ກັບຄວາມໂກດແຄ້ນ, ການກະ ທຳ ນີ້ "ທໍລະມານ" ພວກເຮົາໃນແບບທີ່ແນ່ນອນ. ບາບສະເຫມີມີຜົນກະທົບນີ້ຕໍ່ພວກເຮົາແລະມັນກໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ພວກເຮົາ. ມັນແມ່ນວິທີທາງທີ່ພຣະເຈົ້າທ້າທາຍພວກເຮົາໃຫ້ປ່ຽນແປງຕະຫລອດເວລາ. ສະນັ້ນ, ວິທີດຽວທີ່ຈະປົດປ່ອຍຕົນເອງຈາກການທໍລະມານພາຍໃນຂອງບາບຂອງພວກເຮົາແມ່ນການເອົາຊະນະບາບນັ້ນແລະໃນກໍລະນີນີ້, ເພື່ອເອົາຊະນະບາບຂອງການປະຕິເສດການໃຫ້ອະໄພ.

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນມື້ນີ້ກ່ຽວກັບການເອີ້ນທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ທ່ານໃຫ້ອະໄພໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຖ້າທ່ານຍັງຮູ້ສຶກໂກດແຄ້ນໃນໃຈຂອງທ່ານຕໍ່ຄົນອື່ນ, ຈົ່ງສືບຕໍ່ເຮັດມັນຢູ່. ໃຫ້ອະໄພອີກຄັ້ງ. ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອຄົນນັ້ນ. ຫລີກລ້ຽງຈາກການຕັດສິນຫຼືກ່າວໂທດພວກເຂົາ. ໃຫ້ອະໄພ, ໃຫ້ອະໄພ, ໃຫ້ອະໄພແລະທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາອັນລ້ ຳ ຄ່າຂອງພຣະເຈົ້າ.

ການໃຫ້ອະໄພຈາກຫົວໃຈ: ການອະທິຖານ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ໃຫ້ອະໄພຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈທ່ານ ສຳ ລັບຄວາມເລິກເຊິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ຂອງຄວາມເມດຕາຂອງທ່ານ. ຂ້ອຍຂອບໃຈ ສຳ ລັບຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພຂ້ອຍອີກຄັ້ງ. ກະລຸນາໃຫ້ຫົວໃຈຂ້ອຍທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພນັ້ນໂດຍການຊ່ວຍຂ້ອຍໃຫ້ອະໄພທຸກໆຄົນໃນລະດັບດຽວກັນກັບທີ່ເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ອະໄພຂ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ອະໄພທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ຮັກ. ຊ່ວຍຂ້ອຍໃຫ້ສືບຕໍ່ເຮັດຈາກສຸດຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍ. ພຣະເຢຊູຂ້ອຍເຊື່ອທ່ານ.