Pope, ຄວາມໂສກເສົ້າແມ່ນພະຍາດຂອງຈິດວິນຍານ, ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ

La ຄວາມເສົ້າ ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທົ່ວໄປສໍາລັບພວກເຮົາທຸກຄົນ, ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງວິນຍານແລະສິ່ງທີ່ນໍາໄປສູ່ການປິດແລະຄວາມຊົ່ວ. Pope Francis ເຕືອນພວກເຮົາວ່າຄວາມໂສກເສົ້າສາມາດເປັນພະຍາດຂອງຈິດວິນຍານ, ເປັນຜີປີສາດທີ່ອ່ອນໂຍນທີ່ທໍາລາຍແລະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບມັນ. ມັນ​ເປັນ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ທີ່​ສາ​ມາດ creep ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ແລະ​ປ່ຽນ​ເປັນ​ສະ​ພາບ​ທາງ​ລົບ​ຂອງ​ຈິດ​ໃຈ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ແກ້​ໄຂ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

ສາວ sad

ມີ ສອງ​ປະ​ເພດ​ ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ: ທີ່ດີ ວ່າດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ, ລາວສາມາດເຮັດໄດ້ ປ່ຽນເປັນຄວາມສຸກ e ບໍ່ດີ, ຊຶ່ງນໍາໄປສູ່ການ despondency, pessimism ແລະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຈໍາແນກລະຫວ່າງສອງແລະປະຕິກິລິຍາຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ຄວາມໂສກເສົ້າສາມາດເກີດຂື້ນເມື່ອພວກເຮົາ ຄວາມ​ຫວັງ​ຖືກ​ລົບ​ລ້າງ​ ຫຼືເມື່ອພວກເຮົາປະສົບກັບການສູນເສຍທາງດ້ານຈິດໃຈ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເອົາຊະນະມັນໂດຍການອີງໃສ່ຄວາມຫວັງ.

ຄວາມໂສກເສົ້າ, ຄວາມຊົ່ວທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມຊົ່ວ

Il ໂບດ ຫມາຍເຖິງເລື່ອງຂອງ ສານຸສິດຂອງເອມາອຸດ, ຜູ້ທີ່ອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ຜິດຫວັງແລະເຕືອນພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານທັງຫມົດ ຊ່ວງເວລາຂອງຄວາມທໍ້ຖອຍ ແລະ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຮົາບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຄວາມໂສກເສົ້າເຂົ້າມາຄອບຄອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຮົາແຂງກະດ້າງ. ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຕ້ານ​ທານ​ກັບ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ທີ່​ຈະ​ຫລັ່ງ​ໄຫລ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ ແລະ ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ຄວາມ​ຫວັງ.

ຊົ່ວຮ້າຍ

ຄວາມໂສກເສົ້າ, ຖ້າບໍ່ຄວບຄຸມ, ສາມາດປ່ຽນເປັນ ສະ​ພາບ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຈິດ​ໃຈ​ ຊຶ່ງນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ການປິດແລະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ. ມັນຄ້າຍຄືກັບ ກ ແມ່ທ້ອງຢູ່ໃນຫົວໃຈ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບມັນຫວ່າງເປົ່າ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮັບຮູ້ໃນເວລາທີ່ມັນໃຊ້ເວລາໃນໄລຍະແລະ react ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

Pope Francesco

ຄວາມໂສກເສົ້າສາມາດເປັນຫນຶ່ງ ເຂົ້າ ໜົມ ຂົມ ວ່າ​ເຮົາ​ດູດ​ນ້ຳ​ຕານ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ນ້ຳ​ຕານ, ເປັນ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃນ​ການ​ບໍ່​ມັກ, ແຕ່​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຕ້ານ​ທານ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ທີ່​ຈະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຕົວ​ເຮົາ​ເອງ​ຈົມ​ຢູ່​ກັບ​ມັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ ພະ​ເຍຊູ​ນຳ​ຄວາມ​ສຸກ​ມາ​ໃຫ້​ເຮົາ ການຟື້ນຄືນຊີວິດແລະພວກເຮົາສາມາດເອົາຊະນະມັນໄດ້ໂດຍການອີງໃສ່ຄວາມຫວັງແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວິນຍານແລະສັດທາ.